Ședinţă extraordinară – 11.02.2020

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru marți, 11 februarie 2020, ora 09,00.

Proces verbal ședință CLM din 11.02.2020.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 11 februarie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 31 din data de 06.02.2020 privind modificarea HCL nr. 368/12.12.2019 privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 32 din data de 07.02.2020 pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020

Partea a doua

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 33 din data de 07.02.2020 privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău cu Societatea Română de Televiziune în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local și național ,,Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020″

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30 din data de 06.02.2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ,,Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29 din data de 06.02.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ”RER SUD” S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00

Loading