Ședinţă extraordinară – 17 Mai 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței extraordinare din 17.05.2023

1.- Proiect de hotărâre nr. 67/13.04.2023 privind organizarea şi funcţionarea Târgului de vară DRĂGAICA – 2023

2.- Proiect de hotărâre nr. 94/09.05.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A., din data de 29.05.2023, ora 12:00, respectiv 30.05.2023, ora 12:00;

Documente financiare

3.- Proiect de hotărâre nr. 97/11.05.2023 privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

4.- Proiect de hotărâre nr. 98/11.05.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 199/20.09.2022 privind implementarea proiectului „INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” – Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR – INVESTIȚIA I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune – SUBINVESTIȚIA I1.B. – CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE;

5.- Proiect de hotărâre nr. 99/12.05.2023 privind completarea Consiliului de administraţie al Societății Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău.

 

Loading