Ședință extraordinară – 19 Ianuarie 2024

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței extraordinare din 19.01.2024

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 19.01.2024 (Youtube)

1.- Proiect de hotărâre nr. 09/15.01.2024 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la ȋncheierea exercițiului bugetar al anului 2023;

2.- Proiect de hotărâre nr. 10/15.01.2024 referitor la aprobarea modificării 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;

3.- Proiect de hotărâre nr. 11/15.01.2024 referitor la aprobarea modificării 12 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local;

4.- Proiect de hotărâre nr. 12/15.01.2024 privind aprobarea modificării 5 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

5.- Proiect de hotărâre nr. 13/15.01.2024 referitor la aprobarea modificării 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 43/25.03.2021 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;

6.- Proiect de hotărâre nr. 14/15.01.2024 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amplasare busturi personalități istorice, fântână arteziană, refacere alee pietonală, Parc Crâng, municipiul Buzău”;

Anexa 1

7.- Proiect de hotărâre nr. 15/15.01.2024 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 145.590.000 lei, prin credit bancar, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local.

Loading