Şedinţa extraordinară – 20.10.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru marţi, 20 octombrie 2020, ora 11:00.

Proces verbal Şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 20.10.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 20 octombrie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 264 din data de 16.10.2020 privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 263 din data de 16.10.2020 pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III 2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 261 din data de 14.10.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale RER SUDS.A. Buzău, din data de 30.10.2020, ora 12:00, respectiv 02.11.2020, ora 12:00

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 262 din data de 15.10.2020 privind aprobarea documentației privind asigurarea continuității serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău, privind activitățile colectarea separată și transportul separat al deşeurilor și al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice si electrocasnice, baterii și acumulatori, colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuinte, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de înghet, măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice; dezinsecție, dezinfecție și deratizare

Anexă nr. 1
Anexă nr. 1.1 şi 1.2
Anexă nr. 1.3
Anexă nr. 2
Anexă nr. 2.1 şi 2.2
Anexă nr. 2.3
Anexă nr. 3
Anexă nr. 3.1
Anexă nr. 3.2
Anexă nr. 3.3 şi 3.4
Anexă nr. 3.5
Anexă nr. 3.6
Anexă nr. 4
Anexă nr. 4.1
Anexă nr. 4.2, 4.3 şi 4.4
Anexă nr. 5
Anexă nr. 6
Anexă nr. 7

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 265 din data de 16.10.2020 privind modificarea Anexei nr. 5^1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 204/02.09.2020 privind modificarea și completarea Anexei nr. 4, respectiv Anexei nr. 5 la Hotărea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 260 din data de 14.10.2020 privind aprobarea ratificării actului de dezmembrare a imobilului teren cu număr cadastral 57925, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, în două loturi cu numerele cadastrale 71701 și 71702, precum şi alipirea lotului cu numărul cadastral 71702 rezultat în urma dezlipirii la imobilul teren cu numărul cadastral 56570 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34

Loading