Ședință extraordinară – 22 Decembrie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței extraordinare din 22.12.2023

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 22.12.2023 (Youtube)

1.- Proiect de hotărâre nr. 273/13.12.2023 privind aprobarea schimbării sediului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău;

2.- Proiect de hotărâre nr. 274/15.12.2023 privind rectificarea 9 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

3.- Proiect de hotărâre nr. 275/15.12.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN REALIZAREA UNUI HUB DE TRANSPORT ȘI AUTOBAZĂ ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, Proiect finanțat prin proiectul în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană COD SMIS 143538, Componenta 1 – Apel: POAT/868/1/1/1/Asistenţă orizontală pentru beneficiarii FESI şi specifică pentru beneficiarii POAT, POIM şi POC, inclusiv instruire pentru aceştia şi pentru potenţialii beneficiari FESI (Fondurile Europene Structurale și de Investiții);

Anexă

4.- Proiect de hotărâre nr. 276/15.12.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 233 din 30.10.2023 privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372 – Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1 – Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

5.- Proiect de hotărâre nr. 277/15.12.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Componenta 3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR;

Anexa 1

6.- Proiect de hotărâre nr. 278/15.12.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REGENERAREA URBANĂ A AREALELOR DEGRADATE DIN ZONA DE INTERVENȚIE UNIRII SUD, SPIRU HARET, NICOLAE BĂLCESCU, MICRO XIV” în municipiul Buzău, Proiect finanțat prin proiectul în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Sprijin la nivelul Regiunii Sud – Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană COD SMIS 143538, Componenta 1 – Apel : POAT/868/1/1/1/Asistenţă orizontală pentru beneficiarii FESI (Fond European Structural și de Investiții) şi specifică pentru beneficiarii POAT, POIM şi POC, inclusiv instruire pentru aceştia şi pentru potenţialii beneficiari FESI;

Anexă

7.- Proiect de hotărâre nr. 279/19.12.2023 privind modificarea contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi în Consiliul de Administrație al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău;

8.- Proiect de hotărâre nr. 280/19.12.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău, conform prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

9.- Proiect de hotărâre nr. 281/19.12.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău;

10.- Proiect de hotărâre nr. 282/19.12.2023 pentru aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliția Locală a Municipiului Buzău.

Loading