Şedinţa extraordinară – 24.09.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru joi, 24 septembrie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 24.09.2020.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 24 septembrie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 257 din data de 21.09.2020 privind modificarea Hotărârii nr. 205/02.09.2020 de revocare a dreptului de administrare al Regiei Autonome Municipale RAMBuzău cu privire la bunurile de retur, de natura domeniului public, cu excepţia dreptului de administrare asupra bunurilor realizate de Regia Autonomă Municipală RAMBuzău prin derularea creditului B.E.R.D, aprobat prin O. G nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind conservarea energiei termicesemnat la Londra la 13 aprilie 1997

Anexă – Patrimoniu primărie – Investiţie BERD

 

Loading