Şedinţă extraordinară – 24.12.2019

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru marţi, 24 decembrie 2019, ora 10:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 24 decembrie 2019:

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 416 din data de 19.12.2019 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A. Buzău, din data de 22.01.2020, ora 12:00, respectiv 23.01.2020, ora 12:00.
– AVIZ –

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 417 din data de 23.12.2019 privind rectificarea 9 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
– AVIZ –

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 418 din data de 23.12.2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 315 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociaţi URBIS-SERV S.R.L. Buzău şi TRANS BUS S.A. Buzău.
– AVIZ –

 

Loading