Ședință extraordinară – 27.12.2021

Procesul Verbal al ședinței extraordinare din 27.12.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 27.12.2021 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 242 din 23.12.2021 privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021

2. Proiect de hotărâre nr. 243 din 23.12.2021 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, ȋn anul 2021- sesiunea 2

3. Proiect de hotărâre nr. 244 din 23.12.2021 privind aprobarea asigurării și susținerii contribuției financiare proprii și a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții depus în cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ”

Loading