Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru luni, 30 septembrie 2019, ora 12:00.

Proces verbal ședință CLM din 30.09.2019.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 30 septembrie 2019:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 307 din data de 30.09.2019 privind rectificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
Anexa 3
Anexa 3B/3

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 308 din data de 30.09.2019 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.
Anexa 1-2
Aviz CTE
Aviz ADI
DG-CRT
DG-CST
Indicatori fizici

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 309 din data de 30.09.2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020” și mandatarea reprezentantului UAT Buzau să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor.
Anexa
Aviz CTE
Aviz ADI

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 310 din data de 30.09.2019 privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Buzau și a participării Consiliului Local al UAT Buzau la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020.
Aviz CTE
Aviz ADI
Confinanțare CRT
Cofinanțare CST
Eșalonare cofinanțare POIM

Loading