Ședinţă extraordinară – 30.09.2021

Procesul Verbal al ședinței extraordinare din 30.09.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 30.09.2021 (Youtube)

1. Proiect de Hotărâre nr. 173 din data de 24.09.2021 privind rectificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021

2. Proiect de Hotărâre Nr. 135 din data de 09.08.2021 privind aprobarea „PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BUZĂU 2021-2027”

Anexă

3. Proiect de Hotărâre Nr. 172 din data de 22.09.2021 pentru aprobarea bilanțului energetic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică ( SACET) al Municipiului Buzău

4 Proiect de Hotărâre Nr. 170 din data de 22.09.2021 privind repartizarea, în vederea încheierii, a unor locuințe din fondurile statului, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

5. Proiect de Hotărâre NR. 169 din data de 20.09.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “REALIZARE SURSĂ TERMICĂ INDEPENDENTĂ (CENTRALĂ TERMICĂ INDEPENDENTĂ PE COMBUSTIBIL GAZOS) PENTRU UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ALTE CLĂDIRI PUBLICE DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUZĂU – PALATUL COMUNAL” în Municipiul Buzău, str. OLTEȚULUI, nr. 4

Documentație

6. Proiect de Hotărâre NR. 168 din data de 17.09.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, ÎMPREJMUIRE, ACCES, PARCARE ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE” Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132

Documentație

Referat de aprobare

Suplimentar 1

Loading