Ședință extraordinară – 5 Februarie 2024

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 05.02.2024 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare din 05.02.2024

1.- Proiect de hotărâre nr. 26/29.01.2024 pentru îndreptare eroare materială din Anexa nr. 9 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 243 din 29.11.2023 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024;

2.- Proiect de hotărâre nr. 27/30.01.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale ”RER SUD” S.A., din data de 19.02.2024, ora 12:00, respectiv 20.02.2024, ora 12:00;

3.- Proiect de hotărâre nr. 28/30.01.2024 pentru aprobarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2024;

4.- Proiect de hotărâre nr. 29/30.01.2024 pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Buzău pe anul 2024;

5.- Proiect de hotărâre nr. 30/31.01.2024 privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2024;

6.- Proiect de hotărâre nr. 31/31.01.2024 privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Orașe Energie în România”, pentru anul 2024;

7.- Proiect de hotărâre nr. 32/31.01.2024 pentru aprobarea cotizaţiei pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, pentru anul 2024;

8.- Proiect de hotărâre nr. 33/01.02.2024 pentru aprobarea înființării, în Municipiul Buzău, a unui Spital municipal, și pentru aprobarea cererii privind trecerea Secției exterioare din Municipiul Buzău a Spitalului General C.F. Galați din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al Municipiului Buzău.

Loading