Ședinţă extraordinară (de îndată) – 04.03.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței extraordinare ( de îndată) din 04.03.2022

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 04.03.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 33/01.03.2022 privind aprobarea prețurilor și tarifelor la mixturi asfaltice și plombări practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

2. Proiect de hotărâre nr. 34/02.03.2022 pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public” în municipiul Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 35/02.03.2022 privind modificarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022

4. Proiect de hotărâre nr. 36/ 04.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară ( de îndată) din data de 04.03.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Loading