Ședinţă extraordinară (de îndată) – 7 Noiembrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 07.11.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare (de îndată) din 07.11.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 241/04.11.2022 privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022.

2. Proiect de hotărâre nr. 242/04.11.2022 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2022, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2022- sesiunea 3.

Loading