Ședinţă extraordinară (de îndată) – 11 Octombrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare (de îndată) din 11.10.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare (de îndată) din 11.10.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 216/11.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară (de îndată) din data de 11.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

2. Proiect de hotărâre nr. 217/11.10.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectul de investiții MODERNIZAREA PARCULUI DE VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, INCLUSIV INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE ELECTRICĂ NECESARĂ

3. Proiect de hotărâre nr. 218/11.10.2022 pentru aprobarea rectificării 2 a Anexei nr. 4 – Programul de invesiții, dotări și surse de finanțare la Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 27.07.2022 pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, rectificat, al Societății Comerciale Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău

Loading