Şedinţa ordinară – 07.08.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru vineri, 07 august 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa ordinară a Consiliului Local din 07.08.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 07 august 2020:

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 212 din data de 30.07.2020 privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 211 din data de 29.07.2020 privind aprobarea asigurării continuităţii serviciului/ activităţilor aferente Contractului de concesiune nr. 3450 din 02.03.2006, cu modificările ulterioare, a serviciului public de salubrizare al Municipiului Buzău, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu data de 07.08.2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 214 din data de 30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău, precum şi a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău

Partea a doua

Partea a treia

Partea a patra

Partea a cincea

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 213 din data de 30.07.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Municipiului Buzău

Partea a doua

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 201 din data de 23.07.2020 privind aprobarea termenilor și condițiilor contractului, precum şi împuternicirea din partea Consiliului Local a persoanelor care semneze Contractul de modificare şi reafirmare a contractului de asistenţă pentru proiectîncheiat de către municipiul Buzău, judeţul BuzăuSocietatea Comercială Compania de ApăS.A. Buzău în calitate de debitor Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Partea a doua

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 209 din data de 29.07.2020 pentru aprobarea aderării comunelor Ulmeni și Costeşti, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Ulmeni și Costeşti, în calitate de membre asociate la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău Mărăcineni”

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 210 din data de 29.07.2020 privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială Compania de ApăS.A. Buzău

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 208 din data de 29.07.2020 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a două imobile situate în municipiul Buzău

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 207 din data de 29.07.2020 privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, situate în zona Parc Tineretului, Tarlaua 32, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 206 din data de 29.07.2020 privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, situat în şoseaua Constanței, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 205 din data de 29.07.2020 privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, situat în şoseaua Brăilei, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 203 din data de 27.07.2020 privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz și de interes public local 4

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 215 din data de 30.07.2020 privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a unui teren categoria arabil situat în municipiul Buzău, tarlaua 35, a soţilor Macovei lon si Macovei Ruxanda, precum și soților Popescu Nicolae și Popescu Nina

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 153 din data de 11.06.2020 Privind „Aprobarea de burse pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2021″

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 204 din data de 27.07.2020 privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local, sub formă de grantacordat unităţilor de invaţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru aprobarea metodologiei de acordare a granturilor pentru aceste unități

 

Suplimentar
Suplimentar nr. 1
Anexă Suplimentar nr. 1 – Partea întâi
Anexă Suplimentar nr. 1 – Partea a doua
Anexă Suplimentar nr. 1 – Partea a treia
Anexă Suplimentar nr. 1 – Partea a patra
Anexă Suplimentar nr. 1 – Partea a cincea
Suplimentar nr. 2
Suplimentar nr. 3
Suplimentar nr. 4

Loading