Ședință ordinară – 12 Decembrie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 12.12.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 12.12.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 262/05.12.2023 privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului Laurențiu CAZAN;

2. Proiect de hotărâre nr. 258/27.11.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către I.A.V., I.E.G., D.I., D.F.A., B.S.D. și B.R.M.;

3. Proiect de hotărâre nr. 259/27.11.2023 privind modificarea 10 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consililui Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în Municipiul Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 260/05.12.2023 pentru completarea 5 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231/28.09.2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale;

5. Proiect de hotărâre nr. 261/05.12.2023 privind majorarea impozitului pe clădiri cu până la 500% începând cu anul 2024, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora;

6. Proiect de hotărâre nr. 263/05.12.2023 privind aprobarea modificării și completării organigramei, numărului de personal și statului de funcții al SC RAM TERMO VERDE SRL Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 264/06.12.2023 privind rectificarea 7 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

8. Proiect de hotărâre nr. 265/06.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA A 14 STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUZĂU”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

9. Proiect de hotărâre nr. 266/06.12.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie-martie 2024;

10. Proiect de hotărâre nr. 267/06.12.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 27.12.2023, ora 12:00 și respectiv 28.12.2023, ora 12:00;

11. Diverse

Loading