Ședință ordinară 14.07.2021

Proces Verbal al ședinței ordinare din 14.07.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii iulie a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 14.07.2021 (Youtube)

1.Proiect de hotărâre nr. 105 din data de 21.05.2021 privind aprobarea Referendumului având ca obiect modificarea hotarelor Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău și Unității Administrativ Teritoriale Comuna Țintești, în sensul unirii celor două entități administrative  

2. Proiect de hotărâre nr. 30 din data de 08.07.2021 privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021

3. Proiect de hotărâre nr. 128 din data de 06.07.2021privind aprobarea modificării 3 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local  

4. Proiect de hotărâre nr. 131 din data de 08.07.2021privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

5. Proiect de hotărâre nr.132 din data de 08.07.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

6. Proiect de hotărâre nr. 112 din data de 26.05.2021 privind aprobarea ,,STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 2021-2027″ document finanțat în cadrul proiectului PROMOVAREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE PRIN ELABORAREA DOCUMENTELOR DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027 Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/661/2/1 CP13/2019

Anexă

7. Proiect de hotărâre nr. 127 din data de 05.07.2021 privind solicitarea către Guvernul României pentru prelungirea termenului prevăzut în art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 834/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul 3177 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău, județul Buzau, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8. Proiect de hotărâre nr.129 din data de 07.07.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Comasarea/alipirea parcelelor T 44, P750/1, NC 65323, 65324, 65325, 65326,65327,65328, 65329,65330,65331 în scopul construirii unei baze de producție și depozitare”

Acte

Avize și acorduri

PUZ și RLU

Raport info populație

Studii de specialitate

Suplimentar