Ședinţă ordinară – 14 Iulie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței ordinare din 14.07.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 142/06.07.2023 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Lucica DIȚIU;

2. Proiect de hotărâre nr. 143/06.07.2023 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Mirela Alina GEARBĂ-SELL;

3. Proiect de hotărâre nr. 139/04.07.2023 privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

4. Proiect de hotărâre nr. 140/05.07.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii G.P.-M. și G.G.-A.;

5. Proiect de hotărâre nr. 141/06.07.2023 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr.178/27.10.2021 pentru aprobarea cumpărării unui teren intravilan, proprietatea Societății Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Drăgăicii nr. 5 (fostă bulevardul Industriei nr. 5);

6. Proiect de hotărâre nr. 144/06.07.2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 71592, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39, Parcela 709;

7. Proiect de hotărâre nr. 145/06.07.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN MUNICIPUL BUZĂU” – Componenta ȘCOALA „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” Buzău – Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi;

ANEXA 1

8. Proiect de hotărâre nr. 146/06.07.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN MUNICIPUL BUZĂU” – Componenta ȘCOALA NR. 15 „GEORGE EMIL PALADE” Buzău, Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație – Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi;

ANEXA 1

9. Proiect de hotărâre nr. 147/06.07.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN MUNICIPUL BUZĂU” Componenta ȘCOALA NR. 7 – BUZĂU, Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație – Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi;

ANEXA 1

10. Proiect de hotărâre nr. 148/07.07.2023 privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în Bulevardul Unirii nr. 202, în favoarea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A. prin Sucursala Buzău;

11. Proiect de hotărâre nr. 149/07.07.2023 privind luarea de către U.A.T. Municipiul Buzău a unor decizii în legătură cu Societatea Comercială ”Piețe, Târguri și Oboare S.A.” Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 150/07.07.2023 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Buzău a unor bunuri, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, în condițiile legii;

13. Proiectul de hotărâre nr. 151/07.07.2023 privind rectificarea 1 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

Loading