Şedinţa ordinară – 16.09.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru miercuri, 16 septembrie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa ordinară a Consiliului Local din 16.09.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 16 septembrie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 241 din data de 07.09.2020 privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 238 din data de 07.09.2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău” COD SMIS 129372; Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1; Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 246 din data de 08.09.2020 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-EST, ÎN CALITATE DE LIDER ȘI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BUZĂU, ÎN CALITATE DE PARTENER, PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI “SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PENTRU DOMENIILE: MOBILITATE URBANĂ ȘI REGENERARE URBANĂ”

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 245 din data de 08.09.2020 privind aprobarea Strategiei de Termoficare a Municipiului Buzău în vederea implementării proiectelor privind creșterea producției de energie din surse regenerabile mai puțin exploatate din Municipiul Buzău

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 243 din data de 08.09.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 2, STR. GEORGE COȘBUC, NR. 5, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 244 din data de 08.09.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de învestiții Proiect tip – „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT „IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 247 din data de 09.09.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/27.02.2020 privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 234 din data de 25.08.2020 privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administraţie al S.C. TRANS BUS S.A. Buzău și numirea unui consiliu de administrație provizoriu

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 240 din data de 07.09.2020 privind aprobarea scrisorii de așteptări pentru procedura de selecție la S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 248 din data de 09.09.2020 privind desemnarea auditorului financiar statutar al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 251 din data de 09.09.2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice Construire Muzeul Eroilor în incinta Cimitirului Eroilor, municipiul Buzău”

Muzeul Eroilor – PLAN PARTER
Muzeul Eroilor – PLAN ETAJ
Muzeul Eroilor – PLAN ÎNVELITOARE
Muzeul Eroilor – FAŢADA PRINCIPALĂ
Muzeul Eroilor – FAŢADA POSTERIOARĂ
Muzeul Eroilor – FAŢADA LATERALĂ DREAPTA
Muzeul Eroilor – FAŢADA LATERALĂ STÂNGA
Muzeul Eroilor – SECŢIUNEA 4
Muzeul Eroilor – PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ
Muzeul Eroilor – PLAN DE ÎNCADRARE
Muzeul Eroilor – PLAN DE SITUAŢIE
Muzeul Eroilor – PLAN DE TRASARE
Muzeul Eroilor – P.O.E.
Studiul de Fezabilitate
Borderou
Fişă de responsabilităţi
Foaie capăt
IE1 – 420x594mm
IE2 – 210x297mm
IS1 – 420x594mm
IS2 – 297x420mm
IT1 – 297x490mm
Memoriu instalaţii electrice
Memoriu instalaţii sanitare
Memoriu instalaţii termice
Program controlul calităţii electrice
Program controlul calităţii încălzire şi climatizare
Program controlul calităţii sanitare
Memoriu rezistenţă
Rezistenţă Muzeu – Plan fundaţii
Rezistenţă Muzeu – Detalii fundaţii 1, 2
Rezistenţă Muzeu – Detalii fundaţii F1 axele B2, B3
Rezistenţă Muzeu – Detalii fundaţii F1 axele D2, D3
Elevaţie GF – 30×30 axele 2, 3, D
Plan cofraj placă peste parter
Plan cofraj şi armare stâlpi S1, S1*, S2, S3, S4 înfundată

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 253 din data de 10.09.2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice ”Extindere rețele apă și canalizare  în Parcul Tineretului, municipiul Buzău”

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 221 din data de 14.08.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 291/21 octombrie 2019 privind trecerea locuinţelor pentru tineri situate în Buzău, str. Aleea Sporturilor, zona  Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 242 din data de 07.09.2020 privind prelungirea măsurilor stabilite la art.1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 79/13 aprilie 2020 privind unele măsuri luate în perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 179 din data de 06.07.2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 239 din data de 07.09.2020 privind aprobarea predării unor rețele de utilități de apă și canal, către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 202 din data de 24.07.2020 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Lunei, nr. 37B

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 249 din data de 09.09.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Nicolae Vaschide nr. 9, nr. 21, nr. 23, nr. 6, nr. 8, nr. 10, respectiv pe strada Vasile Cârlova nr. 40, nr. 48, nr. 34, nr. 32, nr. 1 și nr. 56, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de  evaluare a  acestor  terenuri

Anexa nr. 1A
Anexa nr. 1B
Anexa nr. 1C
Anexa nr. 1D
Anexa nr. 1E
Anexa nr. 1F
Anexa nr. 1G
Anexa nr. 1H
Anexa nr. 1I
Anexa nr. 1J
Anexa nr. 1K
Anexa nr. 1L

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 250 din data de 09.09.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 60, nr. 58, nr. 56, nr. 52, nr. 44, nr. 34, nr. 32, nr. 30, nr. 28, nr. 18, nr. 16, nr. 14, nr. 12, nr. 17, nr. 21, nr. 23, nr. 25, nr. 27, nr. 29, respectiv pe strada Vasile Cârlova nr. 30, nr. 7  și nr. 6, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de  evaluare a  acestor  terenuri

Extras de carte funciară pentru informare nr. 66804
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52209
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52208
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52205
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52204
Extras de carte funciară pentru informare nr. 66800
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52198
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52197
Extras de carte funciară pentru informare nr. 66816
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52189
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52188
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52187
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52186
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52229
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52232
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52233
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52234
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52235
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52236
Extras de carte funciară pentru informare nr. 66802
Extras de carte funciară pentru informare nr. 66797
Extras de carte funciară pentru informare nr. 66992

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 252 din data de 09.09.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ID ÎN IS ÎN VEDEREA CONSTRUIRII BIROURI, SPAȚII DE SERVICII ȘI SPAȚII COMERCIALE”

 

Suplimentar
Suplimentar nr. 1

Loading