Ședință ordinară 19.08.2021

Proces Verbal al ședinței ordinare din 19.08.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii august a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 19.08.2021 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre Nr. 142 din data de 12.08.2021 privind rectificarea 2 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021

2. Proiect de hotărâre Nr.143 din data de 12.08.2021 privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

3. Proiect de hotărâre Nr. 144 din data de 12.08.2021 privind aprobarea propunerii pentru stingerea creanțelor fiscale a debitorului Societatea Comercială „AQUAFOR” S.A. Buzău prin darea în plată și aprobarea propunerii distribuirii unor bunuri imobile în proprietatea publică a Municipiului Buzău

4. Proiect de hotărâre Nr. 136 din data de 09.08.2021 privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a UAT municipiul Buzău în litigiu privind dosarul nr. 1955/144/2021 aflat pe rolul Tribunalului Buzău

5. Proiect de hotărâre Nr. 138 din data de 10.08.2021 privind aprobarea Coridorului de Mobilitate Integrat SE-NV, coridor strategic care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor

6. Proiect de hotărâre Nr. 134 din data de 30.07.2021 privind numirea membrilor Comitetului Director al Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”

7. Proiect de hotărâre Nr. 139 din data de 10.08.2021 privind modificarea 2 a H.C.L. nr. 291/21.10.2019 privind trecerea locuințelor pentru tineri situate în Buzău, Str. Aleea Sporturilor, zona Bazin Olimpic, bloc 3A, din proprietatea publica a municipiului Buzău în proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului și reglementarea juridică a terenurilor aferente

8. Proiect de hotărâre Nr. 140 din data de 12.08.2021 pentru aprobarea unor prețuri și tarife ce urmează a fi practicate de către Societatea Comercială URBIS SERV S.R.L. Buzău

9. Proiect de hotărâre Nr. 118 din data de 23.06.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor publice aparținând Municipiului Buzău

10. Proiect de hotărâre Nr.145 din data de 12.08.2021 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de investiție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare mezanin și parțial parter în blocul 8 FGH, B-dul Unirii, în vederea relocării sediului Stării Civile și înființarea a 6 apartamente”

Anexă

11. Proiect de hotărâre Nr, 146 din data de 12.08.2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Reabilitare strada Parâng și Aleea Pictor Adina Moscu, municipiul Buzău”

Anexă

12. Proiect de hotărâre Nr. 147 din data de 13.08.2021 pentru aprobarea modificării Contractului nr. 2.734 din 14 februarie 2005 privind asocierea în participațiune a Municipiului Buzău cu Societatea Comercială ” Business Center EPG” S.R.L.

Suplimentar

Suplimentar 1

Loading