Ședință ordinară – 22.04.2021

Proces Verbal al ședinței ordinare din 22.04.2021

Înregistrare video ședință (youtube)

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a lunii aprilie a Consiliului Local al Municipiului Buzău

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 72 din data de 13.04.2021 pentru soluționarea contestației nr. 91/07.04.2021 privind proiectul bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2021

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 73 din date de 13.04.2021 pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2021

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 78 din data de 14.04.2021 pentru aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2021

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 80 din data de 15.04.2021 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de asociat la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2021

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 81 din data de 15.04.2021 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociația ”Orașe Energie în România”, pe anul 2021

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 82 din data de 15.04.2021 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pe semestrul II al anului școlar 2020-2021

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 67 din data de 09.04.2021 pentru ratificarea cotizației pentru anul 2021 datorată de UAT Municipiul Buzău Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 84 din data de 16.04.2021 privind numirea Consiliului de administrație al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L Buzău

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 85 din data de 16.04.2021 privind numirea Consiliului de administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 70 din data de 12.04.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 26/27.01.2021 privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a doua terenuri arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717 a soților Nazâru Ioan și Nazâru Anișoara

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 79 din data de 15.04.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 370 din 18 decembrie 2017 privind atestarea apartenenței la domeniul publical municipiului Buzău, a unor imobile reprezentând terenuri și terenuri cu construcții situate în municipiul Buzău, str. Haiducului numerele 2, 4, 6, 8, 11 aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 74 din data de 14.04.2021 privind extinderea locuinței situată în strada Alexandru Marghiloman nr.17, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 69 din data de 12.04.2021 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a trei terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către domnii Andrei George, Stana Constantin, respectiv Societatea Comercială Romoil 2003 S.R.L.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 68 din data de 09.04.2021 pentru aprobarea trecerii Magistralei 1 de termoficare din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 83 din data de 16.04.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniu privat al municipiului Buzău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora in condițiile legii

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 75 din data de 14.04.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ” CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 76 din data de 14.04.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”AUTORIZARE CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P + 5E CU ANEXE ȘI UTILITĂȚI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONA ID ÎN IS”

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 77 din data de 14.04.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA ”CONSTRUIRE SERĂ FLORI, BIROURI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”

Suplimentar

Suplimentar 1

Suplimentar 2

Suplimentar 3

Suplimentar 4

Suplimentar 5