Şedinţa ordinară – 22.12.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru marți, 22 decembrie 2020, ora 08:30.

 

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 22 decembrie 2020:

1. PROIECT‌ ‌‌DE‌ ‌‌HOTĂRÂRE‌ ‌‌NR‌.‌ ‌‌318‌ ‌‌din‌ ‌‌data‌ ‌‌de‌ 14‌.‌12‌.‌2020‌ ‌‌privind‌ ‌‌rectificarea‌ ‌‌10‌ ‌‌a‌ ‌‌bugetului‌ ‌‌municipiului‌ Buzău‌,‌  pe‌ ‌‌anul‌ ‌‌2020‌
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 266 din data de 06.11.2020 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021cu rata inflației de 3,8%
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 303 din data de 03.12.2020 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 273 din data de 10.11.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 100% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzăuca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 297 din data de 26.11.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 100% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora – 2
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 305 din data de 04.12.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 100% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora 3
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 272 din data de 10.11.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 200% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 298 din data de 26.11.202privind majorarea impozitului pe clădiri cu 200% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora 2
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 304 din data de 04.12.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 200% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora 3
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 274 din data de 10.11.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 300% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzăuca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 302 din data de 03.12.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 300% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora 2
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 301 din data de 03.12.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 400% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzăuca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 271 din data de 10.11.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 500% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzăuca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 300 din data de 03.12.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 500% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora – 2
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 306 din data de 08.12.2020 privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local a căror pază se asigură de Direcția Poliție Locală Buzău
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 315 din data de 14.12.2020 pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcționale, numărului de personal şi statului de funcții ale Societății Comerciale UrbisServS.R.L. Buzău
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 310 din data de 09.12.2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 202/02.09.2020 privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău şi numirea unui consiliu de administrație provizoriu
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 308 din data de 09.12.2020 privind vacantarea posturilor de membri ai consiliului de administrație ai societății RAM TERMO VERDE S.R.L., aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de administrație si a profilului membrilor consiliului de administrație și aprobarea Planului de selecție pentru administratorii societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 317 din data de 14.12.2020 privind reorganizarea Comisiei TehnicoEconomice la nivelul UAT Municipiul Buzău
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 276 din data de 11.11.2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 319 din data de 14.12.2020 privind aprobarea hărților strategice de zgomot pentru municipiul Buzău
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 312 din data de 14.12.2020 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în patrimoniul, respectiv în administrarea Municipiului Buzău
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 320 din data de 15.12.2020 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2021, în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor sociale din fondul locativ aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 313 din data de 14.12.2020 privind recalcularea chiriei pentru anul 2021, la unitățile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 322 din data de 15.12.2020 pentru aprobarea închirierii suprafeței locative cu altă destinație decât cea de locuință, proprietate privată a municipiului, situată în municipiul Buzău, b-dul Unirii, cartier Micro 3, bloc E1 parter
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 314 din data de 14.12.2020 privind darea în administrare către Școala Postliceală Sanitară Buzău a unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință din incinta Liceului cu Program Sportiv lolanda Balaș Sötersituat în municipiul Buzău, aleea Școlilor nr1
27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 311 din data de 10.12.2020 privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz și de interes privat local – 1
28. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 307 din data de 08.12.2020 privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32, a doamnei Negoiță Steliana
29. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 256 din data de 15.09.2020 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, situate în bulevardul Republicii, bl. 12A, 12B
30. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 316 din data de 14.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie martie 2021
Suplimentar
Suplimentar nr. 1
Descarcă proces verbal din data de 22.12.2020

Loading