Ședință ordinară – 25.02.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii februarie a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proiect de hotărâre nr.17 din data de 18.01.2021 pentru aprobarea prețurilor și tarifelor locale de, producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMOVERDE S.R.L pe raza Municipiului Buzău

Descarcă Memoriu Tehnic
Descarcă Decizie CA nr. 1
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3-4
Anexa nr. 5 – 7
Anexe nr. 8-12
Anexa nr. 13
Anexa nr. 14
Anexa nr. 15
Anexa nr. 16 – 17
Adresă ANRE
Adresă UAT

Proiect de hotărâre nr.27 din data de 25.01.2021 privind aprobarea oportunității investiției ”CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE – STRADA DEPOZITULUI NR. 9 ȘI NR. 13”, Municipiul Buzău

Descarcă PUZ aici
Descarcă reglementări urbanistice
Descarcă situația existentă
Descarcă încadrare ortofotoplan – context zonal
Descarcă încadrare căi de comunicație și transport

Proiect de hotărâre nr. 28 din data de 29.01.2021 pentru modificarea Regulamentului privind deținerea, creșterea, întreținerea și circulația câinilor, a celorlalte animale de companie și a animalelor de fermă, pe raza municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 307/27.10.2017

Proiect de hotărâre nr. 29 din data de 05.02.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 13:00 și respectiv 26.02.2021 , ora 13:00

Proiecte de hotărâre nr.30 din date de 05.02.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară Acționarilor Societății Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 14:00 și respectiv 16.02.2021, ora 14:00

Proiect de hotărâre nr.31 din data de 05.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I Buzău- Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare a operatorului TRANS BUS S.A

Proiecte de hotărâre nr.32 din data de 09.02.2021 privind ”Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân și fără stăpân, la nivelul municipiului Buzău”

Proiect de hotărâre nr.33 din data de 11.02.2021 privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, aprobarea scrisorii de așteptări aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. TRANS BUS S.A. Buzău

Proiect de hotărâre nr.34 din data de 11.02.2021 privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, privind aprobarea profilului consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău

Proiecte de hotărâre nr.35 din data de 12.02.2021 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020

Proiect de hotărâre nr.36 din data de 15.02.2021 privind nominalizarea de către Consiliul Local al Municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Buzău

Proiect de hotărâre nr.37 din data de 17.02.2021 privind modificare HCL nr. 290/22.12.2020 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în patrimoniul, respectiv în administrarea Municipiului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 39 din data de 22.02.2021 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Construire Cimitir Municipal Micro IVX și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”
Descarcă Aviz

A1
A2
A3
A4
Studiu de fezabilitate
D0
D1
D2
D3
D4
D5
deviz cimitir municipal
DEVIZ-HG-Cimitir-4-Cladiri+Imprejmuire
Grafic Executie
Instalatii-Cimitir Buzau PDF VAR. 3
MEMORIU TEHNIC GENERALA 02-2021-Rev3
Memoriu tehnic UAT Buzau-SF-Rezistenta-V2
Plan CIMITIR_MICRO XIV SF REVIZUIT FEB2021-Model
S0S-1
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6
UAT Buzau-Cimitie-Studiu Geotehnic-SF
Descarcă supliment aici