Ședință ordinară – 25.02.2021

Înregistrare video ședință (youtube)

1. Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii februarie a Consiliului Local al Municipiului Buzău

2. Proiect de hotărâre nr.17 din data de 18.01.2021 pentru aprobarea prețurilor și tarifelor locale de, producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMOVERDE S.R.L pe raza Municipiului Buzău

3. Proiect de hotărâre nr.27 din data de 25.01.2021 privind aprobarea oportunității investiției ”CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE – STRADA DEPOZITULUI NR. 9 ȘI NR. 13”, Municipiul Buză

4. Proiect de hotărâre nr. 28 din data de 29.01.2021 pentru modificarea Regulamentului privind deținerea, creșterea, întreținerea și circulația câinilor, a celorlalte animale de companie și a animalelor de fermă, pe raza municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 307/27.10.2017

5. Proiect de hotărâre nr. 29 din data de 05.02.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 13:00 și respectiv 26.02.2021 , ora 13:00

6. Proiecte de hotărâre nr.30 din date de 05.02.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară Acționarilor Societății Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 14:00 și respectiv 16.02.2021, ora 14:00

7. Proiect de hotărâre nr.31 din data de 05.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I Buzău- Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare a operatorului TRANS BUS S.A

8. Proiecte de hotărâre nr.32 din data de 09.02.2021 privind ”Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân și fără stăpân, la nivelul municipiului Buzău”

9. Proiect de hotărâre nr.33 din data de 11.02.2021 privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, aprobarea scrisorii de așteptări aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. TRANS BUS S.A. Buzău

10. Proiect de hotărâre nr.34 din data de 11.02.2021 privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, privind aprobarea profilului consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău

11. Proiecte de hotărâre nr.35 din data de 12.02.2021 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020

12. Proiect de hotărâre nr.36 din data de 15.02.2021 privind nominalizarea de către Consiliul Local al Municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Buzău

13. Proiect de hotărâre nr.37 din data de 17.02.2021 privind modificare HCL nr. 290/22.12.2020 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în patrimoniul, respectiv în administrarea Municipiului Buzău

14. Proiect de hotărâre nr. 39 din data de 22.02.2021 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Construire Cimitir Municipal Micro IVX și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”

Descarcă supliment aici

 

 

 

 

 

Loading