Ședinţă ordinară – 25 Aprilie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 25.04.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 25.04.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 66/12.04.2023 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Paul Costache;

2. Proiect de hotărâre nr. 41/14.03.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Autorizare demolare NC 72594-C1 și NC 72594-C2, Construire cabinet și farmacie veterinară, sediu societate, locuință de serviciu și anexe în regim de înălțime P+E și împrejmuire”;

Documentație PUD GIVET

3. Proiect de hotărâre nr. 54/24.03.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în Tarlaua 19, Parcela 100;

4. Proiect de hotărâre nr. 55/28.03.2023 pentru modificarea nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

5. Proiect de hotărâre nr. 56/30.03.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către doamna B.M.;

6. Proiect de hotărâre nr. 57/03.04.2023 privind modificarea și actualizarea 2 a Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2023 – 2024;

7. Proiect de hotărâre nr. 59/05.04.2023 pentru completarea 3 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 191/30.08.2018 privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 60/06.04.2023 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţie Locală a aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău în anul 2023;

9. Proiect de hotărâre nr. 63/07.04.2023 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune către soții B.I. și B.M. – L. a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent balconului cu acces din apartament, situat în municipiul Buzău, limitrof apartamentului 1 din strada Spiru Haret, bloc 5A, parter;

10. Proiect de hotărâre nr. 64/10.04.2023 pentru aprobarea trecerii imobilului "PT 26 Școala de Oarbe" din domeniul public al Municipiului Buzău în domeniul public al Județului Buzău;

11. Proiect de hotărâre nr. 65/12.04.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 312/28.12.2022 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 8 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/23.03.2023 privind declararea unor terenuri ca bun de uz și de interes public local – 9;

12. Proiect de hotărâre nr. 68/13.04.2023 privind modificarea 9 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău;

13. Proiect de hotărâre nr. 69/18.04.2023 pentru aprobarea Planului de Administrare 2023 – 2025 al Consiliului de Administrație al Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău;

14. Proiect de hotărâre nr. 70/18.04.2023 pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare;

15. Proiect de hotărâre nr. 71/18.04.2023 pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2022 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 72/18.04.2023 privind modificarea 3 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

17. Proiect de hotărâre nr. 73/18.04.2023 privind aprobarea modificării 5 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;

18. Proiect de hotărâre nr. 74/18.04.2023 pentru aprobarea cotizaţiei pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”, pentru anul 2023;

19. Proiect de hotărâre nr. 75/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 1 – Bloc C1 (Cartier Episcopiei, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa 1

20. Proiect de hotărâre nr. 76/19.04.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 22.05.2023, ora 12.00, şi respectiv 30.05.2023, ora 12.00;

21. Proiect de hotărâre nr. 77/19.04.2023 privind încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 106545/24.09.2020 privind Serviciul public de producere, transport, distribuție, furnizare a energiei termice în Municipiul Buzău;

22. Proiect de hotărâre nr. 78/19.04.2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 19;

Suplimentar

1. Proiect de hotărâre nr. 79/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 2 – Bloc E3 (Cartier Episcopiei, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

2. Proiect de hotărâre nr. 80/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 3 – Bloc 14l (Bulevardul Unirii, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

3. Proiect de hotărâre nr. 81/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 4 – Bloc 12D (Bulevardul Unirii, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

4. Proiect de hotărâre nr. 82/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 5 – Bloc 12F (Bulevardul Unirii, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

5. Proiect de hotărâre nr. 83/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 6 – Bloc 2 Integral (Aleea Industriilor nr. 1, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

6. Proiect de hotărâre nr. 84/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 7 – Bloc P13 (Bulevardul Unirii, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

7. Proiect de hotărâre nr. 85/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 8 – Bloc 105 (Str. Spiru Haret, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

8. Proiect de hotărâre nr. 86/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 9 – Bloc G1 (strada Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.23, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

9. Proiect de hotărâre nr. 87/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 910 – Bloc G2 (strada Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.19, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

ANEXA 1 Blocuri

Loading