Ședință ordinară – 26 Ianuarie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 26.01.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 26.01.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 294/05.12.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 158/16.09.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Ansamblu rezidențial – Zonificare funcțională și reglementare specifică a suprafeței de 28.5 ha din Tarlaua 33, adiacentă Parcului Tineretului, în vederea punerii în valoare a zonei de N-E a municipiului Buzău, județul Buzău”;

Parte desenată – Etapa 1

Parte scrisă – Etapa 1

2. Proiect de hotărâre nr. 319/27.12.2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr.16/27.01.2021 privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

3. Proiect de hotărâre nr. 1/09.01.2023 pentru aprobarea trecerii imobilului „Clădire cămin de bătrâni” din domeniul public al Municipiului Buzău în domeniul public al Comunei Mihăileşti, județul Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 2/10.01.2023 privind constituirea UAT Municipiul Buzău ca parte civilă în dosarul penal nr. 33/P/2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești;

5. Proiect de hotărâre nr. 3/13.01.2023 pentru aprobarea achiziției publice de servicii de consultanță juridică;

6. Proiect de hotărâre nr. 4/17.01.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a două terenuri intravilane, categoria de folosință arabil, situate în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.V. – V. și M.D. – G.;

7. Proiect de hotărâre nr. 5/17.01.2023 privind aprobarea solicitării de trecere a unei părți din Canalul „Iazul Morilor”, parte din AHC Câmpia Buzăului, din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al Municipiului Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 6/18.01.2023 privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2023 în limita a 1/6 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2022 de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2023;

9. Proiect de hotărâre nr. 7/18.01.2023 privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2023;

10. Proiect de hotărâre nr. 8/18.01.2023 privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Orașe Energie în România”, pentru anul 2023;

11. Proiect de hotărâre nr. 9/19.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2023 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la Sport Club Municipal GLORIA Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 10/19.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2023 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare;

13. Proiect de hotărâre nr. 11/19.01.2023 pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău;

14. Proiect de hotărâre nr. 12/19.01.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 17.02.2023, ora 13.00, şi respectiv 20.02.2023, ora 13.00;

15. Proiect de hotărâre nr. 13/19.01.2023 pentru aprobarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

16. Proiect de hotărâre nr. 14/19.01.2023 pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Buzău pe anul 2023;

17. Proiect de hotărâre nr. 15/19.01.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 17.02.2023, ora 12.00, şi respectiv 20.02.2023, ora 12.00;

Loading