Ședința ordinară 27.01.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii Ianuarie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței ordinare din 27.01.2022

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 27.01.2022 (Youtube)

1.Proiect de hotărâre nr. 240 din 15.12.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire Hală Service

ANEXE

2.Proiect de hotărâre nr. 241 din 15.12.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire Locuințe și Funcțiuni Complementare, Dotări și Servicii Publice, Str. Depozitului, nr. 9 și 13, Municipiul Buzău, Județul Buzău

PUZ case sociale

3. Proiect de hotărâre nr. 245 din 23.12.2021 pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022-2023

4.Proiect de hotărâre nr. 246 din 27.12.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil servicii profesionale Penumologie, Radiologie, RMN, Bronhoscopie, Spirometrie, Somnologie, Recuperare respiratorie, Laborator analize, cu regim de înălțime P+2

Anexa PUD MED SARAIS

5.Proiect de hotărâre nr. 2 din 12.01.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale TRANS BUS SA Buzău, cu privire la SC TRANS URBI MIXTURI SRL Buzău

6.Proiect de hotărâre nr. 3 din 12.01.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale URBIS SERV SRL din Buzău, cu privire la SC TRANS URBI MIXTURI SRL Buzău

7.Proiect de hotărâre nr. 4 din 12.01.2022 privind darea în administrare către Biblioteca Județeană V. Voiculescu Buzău a unei suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință din incinta Liceului cu Program Sportiv Iolanda Balaș Soter, situat în municipiul Buzău, Aleea Școlilor nr. 5

Anexa

8.Proiect de hotărâre nr. 8 din 18.01.2022 privind înființarea secțiiei sportive Sportul pentru toți la Sport Club Municipal Gloria Buzău

9.Proiect de hotărâre nr. 9 din 19.01.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Construire și amenajare a două stații de autobuz cu alveolă pe Șoseaua București (zona Yazaki România SRL), municipiul Buzău

ANEXA 1 – CD SF STATII AUTOBUZ YAZAKI

10.Proiect de hotărâre nr. 10 din 20.01.2022 privind aprobarea CONTRACTULUI – CADRU pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale (colectate și transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințate în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT municipiul Buzău), gestionate prin serviciul de salubrizare SC RER SUD SA

 

 

Loading