Ședință ordinară – 27.02.2020

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru joi, 27 februarie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa Ordinară a Consiliului Local din 27.02.2020

Suplimentare ordine de zi

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 27 februarie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 45 din data de 20.02.2020  pentru aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020.
Partea a doua
Partea a treia
Partea a patra
Partea a cincea
Partea a șasea
Partea a șaptea

2. PROIECT DE HOT.ĂRÂRE NR. 46 din data de 20.02.2020 privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 47 din data de 20.02.2020 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 52 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea achiziționării de catre Societatea Comercială ,, Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Buzău.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 57 din data de 21.02.2020 privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020.
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr, 5
Anexa nr. 6
Anexa nr. 7

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 36 din data de 17.02.2020  pentru aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice și a cuantumului contribuției de întreținere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice II Alexandru Marghiloman II Buzău.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 58 din data de 21.02.2020 privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, din Dosarul nr. 488/42/2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, în legătură cu rețeaua unităților de învățământ pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 43 din data de 19.02.2020 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația de Părinți a Colegiului Național ,,B.P. Hașdeu” Buzău, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Național ,,B.P. Hașdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori ai proiectului științific „Math&Languages” la Congresul Internațional „Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franța, în perioada 8-14 mai 2020. 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 39 din data de 18.02.2020 pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele, care se va desfășura la Buzău în perioada 22-28.08.2020.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44 din data de 19.02.2020 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația ,,CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie și matematică, la Cursul de formare „Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveția.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 37 din data de 18.02.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul Buzău, zona pieței din cartierul Crâng (fast Micro 14). 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 51 din data de 21.02.2020 privind aprobarea atestării apartenenței la domeniului public al municipiului Buzău a 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8.451 și 8.453.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 50 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea trecerii terenului ·cu nr. cadastral 68553, situat în municipiul Buzău, strada Lunei, nr. 37, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 49 din data de 21.02.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Orizontului, nr. 12.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 41 din data de 19.02.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE”.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 35 din data de 17.02.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire bloc de locuințe de serviciu îi împrejmuire” în municipiul Buzău, pe Bulevardul Gării, nr. 8, județul Buzău.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 38 din data de 18.02.2020 pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire pensiune turistică”, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 63, municipiul Buzău, judetul Buzău.

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 42 din data de 19.02.2020 privind alegerea președintelui de ședintă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie – mai 2020. 

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 53 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 16, cartier Orizont. 

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 54 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 108, cartier Orizont. 

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 55 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 31, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 și nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cat și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 56 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Carlova nr. 9, respectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr.3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr.10 și nr. 16, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.
Partea a doua

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 61 din data de 25.02.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536. 

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 60 din data de 25.02.2020 privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de UAT Municipiul Buzău în perimetrul Centura de Est a Municipiului Buzău, județul Buzău, în suprafață de 20,2497 ha. 

Loading