Ședință ordinară – 27.10.2021

Procesul Verbal al ședinței ordinare din 27.10.2021

Dispoziție convocare online 27.10.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 27.10.2021 (Youtube)

1. Proiect de Hotărâre Nr. 189 din 21.10.2021 privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021

2. Proiect de Hotărâre Nr. 180 din 19.10.2021 pentru aprobarea modificării 6 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

3. Proiect de Hotărâre Nr. 181 din 19.10.2021 privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01 .2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-202

4. Proiect de Hotărâre Nr. 182 din 19.10.2021 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acorda elevilor din Învățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pentru semestrul I al anului școlar 2021 -2022

5. Proiect de Hotărâre Nr. 188 din 21.10.2021 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău în anul 2021, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”

6. Proiect de Hotărâre Nr. 187 din 21.10.2021 Privind modificarea și completarea HCL nr.7/17.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico­ economici pentru proiectul Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Buzău în vederea aplicării la ,,Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședintă de județ”

7. Proiect de Hotărâre Nr. 176 din 30.09.2021 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrație a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019

8. Proiect de Hotărâre Nr. 183 din 20.10.2021 privind înființarea punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice din municipiul Buzău

9. Proiect de Hotărâre Nr. 178 din 19.10.2021 pentru darea în administrarea a unei părți din imobilul P. T. 20, proprietate publică a municipiului Buzău, situat în Piața Daciei, limitrof blocului A2, către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău, pentru serviciul social – Centru de zi pentru persoane cu dizabilități

10. Proiect de Hotărâre Nr. 184 din 21.10.2021 pentru aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, incinta Școlii Generale „Episcop Dionisie Romano” Buzău

11. Proiect de Hotărâre Nr. 179 din 19.10.2021 pentru aprobarea cumărării unui teren intravilan, proprietatea Societății Comerciale INTEGRAL S. A. Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Drăgăicii nr. 5 (fostă bulevardul Industriei nr. 5)

12. Proiect de Hotărâre Nr. 186 din 21.10.2021 privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz și de interes privat local – 2

13. Proiect de Hotărâre Nr. 185 din 21.10.2021 privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, situate în cartierul Orizont, în favoarea Distribuție Energie Electrică Romania S.A. prin Sucursala Buzău

Suplimentar 1

Suplimentar 2

Loading