Ședință ordinară – 28.04.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii APRILIE 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 28.04.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 28.04.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 37/07.03.2022 pentru aprobarea documentației privind delegarea serviciului public pentru gestionarea toaletelor publice din Municipiul Buzău
2. Proiect de hotărâre nr. 75/01.04.2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 70830 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 23, Parcelele 141 – 142
3. Proiect de hotărâre nr. 76/01.04.2022 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire locuințe colective înalte, parcare subterană și dotări aferente (la parter spații comerciale și servicii)”
Anexă
4. Proiect de hotărâre nr. 77/04.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Autorizare construire centru de servicii recreative”
Anexă
5. Proiect de hotărâre nr. 79/07.04.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Sistem de iluminat la Stadionul de atletism Buzău
Anexă
6. Proiect de hotărâre nr. 81/08.04.2022 pentru aprobarea aderării comunelor Săgeata și Robeasca, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Săgeata și Robeasca, în calitate de membre asociate la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni
7. Proiect de hotărâre nr. 83/18.04.2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Buzău pe anul 2021
8. Proiect de hotărâre nr. 84/19.04.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soţilor C.A.G. și C.C.E
9. Proiect de hotărâre nr. 85/20.04.2022 pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Societății comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L.
10. Proiect de hotărâre nr. 86/20.04.2022 privind aprobarea si acoperirea pierderilor masice induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat si neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul RAM TERMO VERDE SRL, în perioada octombrie 2020 -decembrie 2021
11. Proiect de hotărâre nr. 87/21.04.2022 privind completarea obiectului de activitate al Societății Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău
12. Proiect de hotărâre nr. 88/21.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții MOBILITATE URBANĂ VERDE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE
13. Proiect de hotărâre nr. 89/21.04.2022 privind actualizarea documentației tehnico-economice faza SF si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂU, INTEGRAT CU SISTEM PARK-AND-RIDE” COD SMIS 129646 aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 67/2019 – Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1 -Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
14. Proiect de hotărâre nr. 90/21.04.2022 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune către soții Tărîțe Mihai și Tărîțe Valerica, respectiv soții Tărîțe Gheorghe Dumitru și Tărîțe Mihaela Emilia, a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spaţiului comercial, situat în municipiul Buzău, precum și a studiului de oportunitate

Suplimentar

Loading