Ședință ordinară – 28.05.2021

Proces Verbal al ședinței ordinare din 28.05.2021

Dispoziție privind convocarea în ședință oridnară a lunii mai a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 28.05.2021 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 42 din data de 10.03.2021 pentru modificarea și completare Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobată prin HCL nr. 49/06.03.2019

2. Proiect de hotărâre nr 94 din data de 18.05.2021 pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 ale Societății Comerciale ”URBIS-SERV” S.R.L Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 95 din data de 18.05.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Comerciale ”URBIS-SERV” S.R.L. Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 96 din data de 19.05.2021 pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al ”RAM TERMO VERDE” S.R.L

4. Proiect de hotărâre nr. 97 din data de 19.05.2021 pentru aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2020 ale Societății RAM TERMO VERDE S.R.L

5. Proiect de hotărâre nr. 98 din data de 20.05.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Comerciale ”Piețe, Târguri și Oboare” S.A Buzău

6. Proiect de hotărâre nr. 99 din data de 20.05.2021 pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 ale Societății Comerciale ”Piețe, Târguri și Oboare” S.A Buzău

7. Proiect de hotărâre nr. 100 din data de 20.05.2021 pricind completarea și modofocarea Hotărârii nr. 65/2021 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021

8. Proiect de hotărâre nr. 101 din data de 20.05.2021 privind acrodarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 102 din data de 20.05.2020 pentru aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I 2021

10. Proiect de hotărâre nr. 103 din data de 20.05.2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții publice ”Sistematizare verticală Cartier Orizont din municipiul Buzău” – rest de executat

11. Proiect de hotărâre nr. 104 din data de 21.05.2021 privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local numarul 3/30.01.2020 privind contractarea unei finantări rambursabile prin credit bancare pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

12. Proiect de hotărâre nr. 106 din data de 21.05.2020 privind propunerea de schimbare de destinație a bazei materiale situate în incinta unor unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău

Suplimentar

Suplimentar 1

Suplimentar 2

Suplimentar 3

Suplimentar 4

Suplimentar 5

 

 

Loading