Ședință ordinară – 28 februarie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii FEBRUARIE 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței ordinare din 28.02.2022

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 28.02.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 1/07.01.2022 privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor puncte termice din Municipiul Buzău

Anexa1 + Documentație

2. Proiect de hotărâre nr. 5/13.01.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SPAȚII DE PRODUCȚIE ȘI CIMITIR, TARLA 23, PARCELA 141-142, PEPINIERA BUZĂU”

Documentație

3. Proiect de hotărâre nr. 11/01.02.2022 pentru aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ”

Anexe

4. Proiect de hotărâre nr. 19/11.02.2022 pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău

5. Proiect de hotărâre nr. 20/11.02.2022 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2022

6. Proiect de hotărâre nr. 21/15.02.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2022 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU

7. Proiect de hotărâre nr. 22/15.02.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2022 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare

8. Proiect de hotărâre nr. 23/17.02.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 03.03.2022, ora 12.00, şi respectiv 04.03.2022, ora 12.00

9. Proiect de hotărâre nr. 24/17.02.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 03.03.2022, ora 13.00, şi respectiv 04.03.2022, ora 13.00

10. Proiect de hotărâre nr. 25/18.02.2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 66847, categoria de folosință drum – Aleea Industriilor din municipiul Buzău

11. Proiect de hotărâre nr. 26/18.02.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pentru semestrul II al anului școlar 2021 -2022

12. Proiect de hotărâre nr. 27/18.02.2022 privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2022

13. Proiect de hotărâre nr. 28/18.02.2022 privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Orașe Energie în România”, pentru anul 2022

14. Proiect de hotărâre nr. 29/21.02.2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 227/20.12.2021 pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.262/31.10.2018 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada General Grigore Baştan, nr. 1, lotul nr. 1

15. Proiect de hotărâre nr. 30/21.02.2022 privind modificarea anexelor nr. 5 și nr. 8 la Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău

Documentație

16. Proiect de hotărâre nr. 31/22.02.2022 pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea nr.192/24.11.2021 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia

17. Proiect de hotărâre nr. 32/22.02.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” referitor la modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Documentație

Loading