Ședință ordinară – 28 Octombrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 28.10.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 28.10.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 180/05.09.2022 privind aprobarea Strategiei pentru managementul deșeurilor în Municipiul Buzău, pentru dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în perioada 2022 – 2027

2. Proiect de hotărâre nr. 206/03.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 207/03.10.2022 privind actualizarea Strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termică a populației din Municipiul Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 208/03.10.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii D.E. – O. și D.M. – E

5. Proiect de hotărâre nr. 212/05.10.2022 privind modificarea 7 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

6. Proiect de hotărâre nr. 215/10.10.2022 pentru aprobarea cumpărării unui teren intravilan, proprietatea domnului C.I., situat în municipiul Buzău, strada Ostrovului, nr. 8

7. Proiect de hotărâre nr. 219/11.10.2022 privind organizarea și funcționarea „TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2022”

8. Proiect de hotărâre nr. 220/11.10.2022 privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza Municipiului Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 221/12.10.2022 privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

10. Proiect de hotărâre nr. 222/13.10.2022 pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 66/29.03.2022 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău

11. Proiect de hotărâre nr. 223/14.10.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soților T.I și T.N.

12. Proiect de hotărâre nr. 224/14.10.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soților S.N. și S.R.

13. Proiect de hotărâre nr. 225/17.10.2022 privind modificarea Contractului de servicii nr. 122610/06.11.2020 pentru asigurarea continuității Serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău, aprobat prin HCL nr.234/20.10.2020, modificată și completată prin HCL nr. 207/20.12.2021, HCL nr. 208/20.12.2021 și HCL nr. 110/26.05.2022

14. Proiect de hotărâre nr. 226/17.10.2022 privind darea în administrarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Buzău a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, în care își desfășoară activitatea – 3

15. Proiect de hotărâre nr. 227/17.10.2022 privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale “Mihail Kogălniceanu” a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, situate în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 275 și strada Lăstunului nr. 2

16. Proiect de hotărâre nr. 228/18.10.2022 pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Liceului Tehnologic Meserii și Servicii din municipiul Buzău, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

17. Proiect de hotărâre nr. 229/19.10.2022 privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău

18. Proiect de hotărâre nr. 230/20.10.2022 pentru valorificare partizi din produse accidentale I din Pădurea Crâng – 2

19. Proiect de hotărâre nr. 231/20.10.2022 privind repartizarea, în regim de urgență, în vederea închirierii, a unor locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

20. Proiect de hotărâre nr. 232/20.10.2022 privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022

21. Proiect de hotărâre nr. 233/20.10.2022 privind aprobarea modificării 1 a Hotărârii nr.206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023

22. Proiect de hotărâre nr. 234/20.10.2022 privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al Municipiului Buzău

23. Proiect de hotărâre nr. 235/21.10.2022 privind aprobarea unui act adițional la contractul de prestări servicii de salubrizare nr. 122610/06.11.2020, pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău

Suplimentar

1. Proiect de hotărâre nr. 236/24.10.2022 privind aprobarea unui act adițional la contractul de prestări servicii de salubrizare nr. 122610/2022, pentru conformarea tarifelor activităților din sfera serviciului de salubrizare, în acord cu modificările legislative din OUG 133/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006

2. Proiect de hotărâre nr. 238/26.10.2022 privind aprobarea participării UAT Municipiul Buzău în calitate de partener în cadrul programului de investiții finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – Componenta C1 – Managementul Apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

Loading