Şedința ordinară – 29.04.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru miercuri, 29 aprilie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa ordinară a Consiliului Local din 29.04.2020

Suplimentare ordine de zi

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 29 aprilie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 97 din data de 03.04.2020 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Oana Ramona Cătălina Gheorghiu

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 105 din data de 14.04.2020 privind alegerea celui de al doilea viceprimar al municipiului Buzău

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 108 din data de 21.04.2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ,,Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncţionale Piaţa Daciei şi conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău”

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 102 din data de 13.04.2020 privind modificarea bugetului municipiului Buzău, precum şi al instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar, pe anul 2020

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 110 din data de 21.04.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 22 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, anexei 2Organigrama, anexei 3 Statul de funcţii, precum şi anexei 4 Normele Financiare proprii

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 103 din data de 13.04.2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 8 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 2021, cu modificările ulterioare

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 104 din data de 14.04.2020 privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenția Națională de Locuințe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 100 din data de 10.04.2020 privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale ,,TransBusS.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Tisău

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 106 din data de 15.04.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Buzău nr. 47 din 2015 privind aprobarea structurii organigramei, a numărului de personal și statului de funcții ale Societăţii Comerciale ,,Piete, Târguri şi OboareS.A. Buzău

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 109 din data de 21.04.2020 pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Societăţii Comerciale ,,Piete, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

Partea a doua

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 107 din data de 15.04.2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 13/30.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 73 din data de 16.03.2020 pentru completarea Hotărârii nr. 191/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 111 din data de 22.04.2020 privind atribuirea denumirii de ,,Aleea Galleriei, drumului delimitat de Strada Poet Grigore Vieru și Galleria Mall Buzău din municipiul Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 65 din data de 05.03.2020 privind atribuirea de denumiri unor alei pietonale aflate în interiorul Parcului ,,Crângdin municipiul Buzău

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 34 din data de 14.02.2020 privind ,,decontarea cheltuielilor pentru participarea la competiţii şcolare sportive naţionale şi internaţionale, a sportivilor şcolari, acordarea burselor de performanţă sportivă şcolară şi premierea performanţelor sportive şcolare

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15 din data de 21.01.2020 privind schimbarea denumirii din Piața Daciei în Piaţa Revoluției 1989

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 112 din data de 23.04.2020 pentru aprobarea profilului consiliului de administraţie şi a profilului membrilor consiliului de administrație al S.C Urbis Serv SRL Buzău

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 113 din data de 24.04.2020 privind repartizarea, în vederea închirieriia unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

Loading