Ședință ordinară – 29 Noiembrie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 29.11.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 29.11.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 217/17.10.2023 privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice;

2. Proiect de hotărâre nr. 236/25.10.2023 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024;

3. Proiect de hotărâre nr. 242/06.11.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 506, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către L.S. și L.G.M.;

4. Proiect de hotărâre nr. 246/09.11.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE DE PRODUCȚIE“;

ANEXĂ

5. Proiect de hotărâre nr. 248/13.11.2023 pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale Urbis-Serv S.R.L. Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 249/13.11.2023 privind închirierea unui spațiu situat în municipiul Buzău, pentru sediul local al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 250/14.11.2023 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III 2023;

8. Proiect de hotărâre nr. 251/20.11.2023 privind desemnarea auditorului financiar statutar al Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;

9. Proiect de hotărâre nr. 253/21.11.2023 pentru aprobarea trecerii a două imobile – construcții, din domeniul public al Municipiului Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

10. Proiect de hotărâre nr. 254/22.11.2023 pentru modificarea structurii organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare la Societatea Comercială ”Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău;

11. Proiect de hotărâre nr. 255/22.11.2023 privind aprobarea înființării Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului Buzău ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 256/23.11.2023 privind rectificarea 6 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

Suplimentar

1. Proiect de hotărâre nr.252/20.11.2023 privind aprobarea modificării prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TEMRO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău.

2. Proiect de hotărâre nr.257/24.11.2023 privind aprobarea constituirii comitetului partenerial de dezvoltare teritorială (structură partenerială) al strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Buzău (CPDT SIDU Buzău).

Loading