Ședință ordinară – 30.03.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru luni, 30 martie 2020, ora 14:00.

Proces verbal Şedinţa Ordinară a Consiliului Local din 30.03.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 30 martie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 77 din data de 16.03.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Buzău pe anul 2019

Partea a doua

Partea a treia

Partea a patra

Partea a cincea

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 80 din data de 16.03.2020 privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 82 din data de 16.03.2020 privind aprobarea eșalonării obligaţiilor fiscale și majorările aferente la 31.12.2019, datorate bugetului local al municipiului Buzău, de către PARTIDUL NATIONAL LIBERAL Filiala Buzău

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 85 din data de 18.03.2020 PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA PORTOFOLIILOR DE PROIECTE PRIORITARE AFERENTE „PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ 2015 – 2020AL MUNICIPIULUI BUZĂU ȘI „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 2016 2023”

Partea a doua

Partea a treia

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 84 din data de 18.03.2020 privind aprobarea DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU PROIECTUL „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CANALIZAȚIE, SPAȚII VERZI PE STRADA TRANSILVANIEI (TRONSON FABRICA DE BERE IEȘIRE VERNEȘTI) DIN MUNICIPIUL BUZĂU

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 90 din data de 23.03.2020 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în Consiliul de administrație al S.C. PiețeTârguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 91 din data de 23.03.2020 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale mandatului, a calității de membru în Consiliul de administrație al S.C. Trans Bus S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 92 din data de 23.03.2020 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în Comitetul director al Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzăua domnului Cristian Ștefan Ceaușel

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 83 din data de 18.03.2020 privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație al S.C. URBISSERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de așteptări şi declanşarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea acestor posturi

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 78 din data de 16.03.2020 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia „Orașe Energie în România, pentru anul 2020

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 79 din data de 16.03.2020 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2020

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 81 din data de 16.03.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Municipale RAM” Buzău

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 62 din data de 27.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 69 din data de 12.03.2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/27 februarie 2020 pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială ,,UrbisServS.R.L. Buzău de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare pentru susţinerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi Buzău

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 88 din data de 19.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociaților Societății Comerciale ,,UrbisServSRL Buzău

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 87 din data de 19.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale Trans BusS.A. Buzău

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 86 din data de 19.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUDS.A., din data de 01.04.2020, ora 12:00, respectiv 06.04.2020, ora 12:00

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 67 din data de 06.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății Comerciale Compania de ApăS.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 66 din data de 06.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale Compania de ApăS.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00, respectiv 03.04.2020, ora 15:00

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 89 din data de 23.03.2020 pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2020

Anexa nr. 1

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 76 din data de 16.03.2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul şcolar 20192020cu modificările ulterioare

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 72 din data de 16.03.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2017 privind Comisia Locală de Ordine Publică

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 74 din data de 16.03.2020 pentru aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru municipiul Buzău

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16 din data de 21.01.2020 privind aprobarea Regulamentului si Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău

Partea a doua

Anexa nr. 1

Anexa la Regulament

Anexa nr. 2

Anexa A și B la Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa A la Anexa nr. 3

Anexa B la Anexa nr. 3

Anexa C (C1-C13) la Anexa nr. 3

Anexa D la Anexa nr. 3

Anexa E la Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa A si B la Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexele 1, 2, 3 – CS DDD – la Anexa nr. 5

Anexa 4 – PROGRAM UNITAR DDD 2020 – la Anexa nr. 5

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 376 din data de 22.11.2019 privind schimbarea denumirii tronsonului din ,,Bulevardul Industriei , delimitat de Strada Dimitrie Filipescu și rondul de la intersecția șoselei București cu celălalt tronson al aceluiași bulevardîn ,,Strada Drăgăiciidin municipiul Buzău

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18 din data de 22.01.2020 privind atribuirea denumirii de Aleea ,,Veterinaruluiunui drum situat în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 şi 69683

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 70 din data de 12.03.2020 privind aprobarea executării unei servituți de trecere subterană și uzul cu titlu gratuit, pe durata funcționarii capacităților energetice a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord S.ASucursala de Distribuție Buzău

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 75 din data de 16.03.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire locuinţă individuală parter” în municipiul Buzău, pe strada Chiristigii, nr. 1, Lot 2, număr cadastral 68212

29. Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Buzău în anul 2019

Loading