Ședință ordinară – 30 Octombrie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 30.10.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 30.10.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 188/18.09.2023 privind schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri din „arabil/curți construcții” în „drum” și atribuirea denumirii de „Intrarea Parașutiștilor” imobilului cu numărul cadastral 73786;

2. Proiect de hotărâre nr. 204/03.10.2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 49/06.03.2019;

3. Proiect de hotărâre nr. 205/05.10.2023 privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 206/05.10.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a patru terenuri intravilane, categoria de folosință arabil, situate în municipiul Buzău, Tarlaua 33, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către M.D.-D. și M.A.;

5. Proiect de hotărâre nr. 207/05.10.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 501, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către N.M. și N.A.;

6. Proiect de hotărâre nr. 208/06.10.2023 pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2023-2024, a imobilului situat pe Strada Transilvaniei nr. 196, din municipiul Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 214/13.10.2023 pentru aprobarea finanțării activității Asociației Kids Tennis Club Buzău, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”,în anul 2023- sesiunea 5;

8. Proiect de hotărâre nr. 215/13.10.2023 pentru aprobarea finanțării activității Clubului sportiv Tenis Club Magic Shot SP, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 5;

9. Proiect de hotărâre nr. 216/13.10.2023 pentru aprobarea finanțării activității Asociației Club Sportiv Vibe Dance Studio-Buzău, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 5;

10. Proiect de hotărâre nr. 218/17.10.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 513/3B, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către I.N. și I.N.A.;

11. Proiect de hotărâre nr. 219/17.10.2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat 2 pe anul 2023 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 220/19.10.2023 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024, cu rata inflației de 13,8%;

13. Proiect de hotărâre nr. 223/20.10.2023 privind acceptarea Ofertei de donaţie a unei sume de bani din partea ”Fundația Umanitare Agrinvest”;

14. Proiect de hotărâre nr. 224/20.10.2023 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat în intravilanul Municipiului Buzău, tarlaua 43, parcelele 741, 742, LOT2, Județul Buzău;

15. Proiect de hotărâre nr. 225/20.10.2023 pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -CNAIR-în vederea implementării proiectului de investiții “Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC și elaborare Proiect Tehnic pentru completarea actualei Șosele de Centură a Municipiului Buzău prin configurarea unui “Orbital” (drum concentric situat în viitorul intravilan al Municipiului Buzău, ținând cont de aplicarea conceptului de oraș radial-concentric) – tronsoanele 1 parțial, 2, 3, 4, și 6, pe teritoriul municipiului Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 226/23.10.2023 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din Municipiul Buzău;

17. Proiect de hotărâre nr. 227/23.10.2023 privind repartizarea unei locuinţe pentru tineret, construită în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia;

18. Proiect de hotărâre nr. 228/23.10.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului Pagina 3 din 3 preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2023 – 2024;

19. Proiect de hotărâre nr. 229/23.10.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Buzău, județul Buzău;

20. Proiect de hotărâre nr. 230/23.10.2023 privind rectificarea 4 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

21. Proiect de hotărâre nr. 231/24.10.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 21.11.2023, ora 12.00, şi respectiv 22.11.2023, ora 12.00;

22. Proiect de hotărâre nr. 232/24.10.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 21.11.2023, ora 13.00, şi respectiv 22.11.2023, ora 13.00;

Suplimentar

1. Proiect de hotărâre nr.233/25.10.2023 pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale ”M.Kogălniceanu” și Liceului Tehnologic Meserii și Servicii din municipiul Buzău, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

2. Proiect de hotărâre nr.234/25.10.2023 PRIVIND ACTUALIZAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Sistem inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Buzău” COD SMIS 128611 Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1 Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

3. Proiect de hotărâre nr.235/25.10.2023 PRIVIND ACTUALIZAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372 Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1 Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Loading