Ședinţă ordinară – 31 Mai 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 31.05.2023 (Youtube)

Proces-verbal al ședinței ordinare din 31.05.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 58/03.04.2023 pentru aprobarea Regulamentului local privind identitatea cromatică a clădirilor din municipiul Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 88/27.04.2023 pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru prestarea unor servicii conexe activității de bază;

3. Proiect de hotărâre nr. 89/02.05.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu rezidențial – Zonificare funcțională și reglementare specifică a suprafeței de teren de 43.2 ha (etapa 2) din tarlaua 33, adiacentă Parcului Tineretului, în vederea punerii în valoare a zonei de N-E a municipiului Buzău, judeţul Buzău”;

4. Proiect de hotărâre nr. 90/03.05.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan neîmprejmuit, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 443, Tarlaua 18, Parcelele 79 și 80, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Societatea WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L.;

5. Proiect de hotărâre nr. 91/05.05.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii S.D. și S.C.;

6. Proiect de hotărâre nr. 92/05.05.2023 pentru aprobarea solicitării de trecere a unei părți din imobilul 2817 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 95/10.05.2023 pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2022 ale Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 96/10.05.2023 pentru aprobarea Planului de Administrare 2023 – 2025 al Consiliului de Administrație al Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;

9. Proiect de hotărâre nr. 100/15.05.2023 privind acordarea avizului pentru efectuarea activităților specifice pentru prestatorul de servicii funerare ȘTEFAN I. MARIAN – PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ;

10. Proiect de hotărâre nr. 101/15.05.2023 privind acordarea avizului pentru efectuarea activităților specifice pentru prestatorul de servicii funerare ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI – ACTIVITATE ECONOMICĂ;

11. Proiect de hotărâre nr. 102/15.05.2023 privind acordarea avizului pentru efectuarea activităților specifice pentru prestatorul de servicii funerare S.C. ETERN COMPANY S.R.L.;

12. Proiect de hotărâre nr. 103/15.05.2023 privind acordarea avizului pentru efectuarea activităților specifice pentru prestatorul de servicii funerare S.C. MIKI & BIA S.R.L.;

13. Proiect de hotărâre nr. 104/15.05.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 478, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către O.V, B.M.G., C.A., A.G. și A.V.M.;

14. Proiect de hotărâre nr. 105/16.05.2023 pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022 ale Societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;

15. Proiect de hotărâre nr. 106/17.05.2023 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2023 la nivelul unității administrativ-teritoriale Municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

16. Proiect de hotărâre nr. 108/19.05.2023 pentru aprobarea prelungirii dării în folosința gratuită a Casei Județene de Pensii Buzău, a unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea privată a Municipiului Buzău;

17. Proiect de hotărâre nr. 109/19.05.2023 pentru valorificare partidă din produse accidentale II – P.EXT. Crâng 2022;

18. Proiect de hotărâre nr. 110/22.03.2023 pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I 2023;

19. Proiect de hotărâre nr. 113/24.05.2023 privind modificarea 5 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

20. Proiect de hotărâre nr. 114/24.05.2023 pentru aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, proprietatea Societății Comerciale REAL CONSULT S.R.L. Buzău, teren situat în municipiul Buzău, strada Hangarului nr. 9, LOT 2;

21. Proiect de hotărâre nr. 115/24.05.2023 pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.18/29.01.2018 privind completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Buzău;

22. Proiect de hotărâre nr. 116/25.05.2023 privind repartizarea unei locuinţe pentru tineret, construită în regim de închiriere prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Buzău şi rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia;

23. Proiect de hotărâre nr. 117/25.05.2023 pentru aprobarea cotizației pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni, pentru anul 2023;

24. Proiect de hotărâre nr. 118/25.05.2023 privind darea în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 6 a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a Municipiului Buzău, situate în municipiul Buzău, Strada Ion Caraion, nr. 3;

25. Proiect de hotărâre nr. 119/26.05.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Buzău, județul Buzău;

Planuri de amplasament și delimitare

26. Diverse.

Loading