Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

Certificatul de Urbanism

  • Definiţie
   Act prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic şi tehnic al unui imobil, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.
  • Scopul emiterii certificatului de urbanism
   • pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora, precum şi în vederea desfiinţării construcţiilor;
   • pentru concesionarea de terenuri pentru adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de „studiu de fezabilitate”;
   • pentru cereri în justiţie pentru alte scopuri, atunci când operaţiunile respective o impun;
  • Solicitanţi
   Orice persoană fizică sau juridică
  • Ce se depune
Nr. crt. DOCUMENT CINE FURNIZEAZĂ DOCUMENTUL?
1. Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completată-original Site-ul Primăriei
Punct formulare din Ghișeul Unic
1′. Împuternicire (dacă este cazul) – original Notariat – pentru persoană fizică sau Persoana juridică – pentru titular persoana juridică
2. Extras de Carte Funciară pentru informare – copie (să nu fie mai vechi de 30 de zile) OCPI Buzău
3. Plan de încadrare în zonă – copie OCPI Buzău
4. Plan de amplasament și delimitare a imobilului din documentația de Carte funciară (P.A.D.) – copie OCPI Buzău
5. Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism – copie Direcția Finanțe Publice Locale din Primărie, camera 35
5″. Memoriu tehnic (este necesar doar dacă în cerere este bifată una din situațiile: 1a)-instalații, 1b)-monumente istorice, c) sau e) – copie Șeful de proiect

IMPORTANT: DOCUMENTELE VOR FI ÎNDOSARIATE ÎN ORDINEA DIN TABEL

 • Notă:
  Pentru acelaşi imobil se pot elibera certificate de urbanism mai multor solicitanţi.

pagina editata la data de feb. 5, 2021 @ 09:38

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading