Primarul Municipiului Buzău – Constantin Toma

ALTE SERVICII ONLINE

Anunţuri publice privind documentaţii de urbanism

Anunț privind -,,Construire locuințe și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”

Descarcă anunț

Anunț public privind etapa pregătitoare de informare a publicului a Planul Urbanistic Zonal pentru „DESFIINȚARE CLĂDIRI EXISTENTE, CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE, ACCES ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE“ în intravilanul Municipiului Buzau, Aleea Industriilor, nr. 1, N.C. 71674

Descarcă anunț

Descarcă Memoriu Tehnic

PUZ

Anunț privind decizia Agenției pentru Protecția Mediului Buzău de încadrare a PUZ- ,,Construire locuințe și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”

Descarcă anunț

Răspusuri sesizări PUZ TARLAUA 33, 43.2 ha – informare publică etapa pregătitoare cu privire la intenția de elaborare PUZ

1. Ionut Agapie

2. Ștefan Țăndărescu

3. Stănciulescu Florica

4. Niță Cătălin

5. Mărunțiș Cornel Toni

6. Savu Florin Cătălin

7. Serdin Maria și Florescu Filofteia

8. Filipoiu Nicolae

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU, a demarat etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru ” ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUN. BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” în intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 33.

Descarcă anunț public

Descarcă partea scrisă – MEMORIU ETAPA 2 T33

Plan încadrare în PUG

Situația existentă – Reală

Situația existentă – Reglementată prin PUG

Reglementări – Termen lung

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că S.C. CIFA TOTAL CONSTRUCT cu sediul în mun. Buzău, str. Șoseaua Spătarului, nr. 84, a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ÎNALTE, PARCARE SUBTERANĂ ȘI DOTĂRI AFERENTE (LA PARTER SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII)“ ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI BUZĂU, STR. ALEEA CĂPRIOAREI, NR.2

Descarcă anunț public

Plan încadrare în UTR

Plan reglementări urbanistice

Regulament LOCAL DE URBANISM PUZ

Memoriu PUZ

În vederea implicării publicului cu privire la intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), vă aducem la cunoştinţă că S.C. AFROMAD PREFAB S.R.L., cu sediul în Sat Spătaru, Com. Costești, Nr. 286B, Jud. Buzău, a demarat etapa pregatitoare de informare a publicului a Planul Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE LAC AGREMENT PRIN EXPLOATAREA NISIPURILOR ȘI PIETRIȘURILOR REZULTATE DIN SĂPĂTURĂ, CONSTRUCȚIE TEMPORARĂ STAȚIE DE SORTARE, STAȚIE BETOANE, SPAȚII DEPOZITARE, PÂNĂ LA FINALIZAREA OBIECTIVULUI PRINCIPAL“ în intravilanul Municipiului Buzau, tarlaua 44, parcela 750/1.

Descarcă anunț public

A1. Încadrare în teritoriu

A2. Situația existentă

A3. Restricții și permisiuni

Memoriu Tehnic Explicativ

În vederea implicării publicului cu privire la intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), vă aducem la cunoştinţă că S.C. BOEMA RESTAURANT S.R.L., cu sediul în Mun. Buzău, Bd. Unirii, bl. B1, et. Parter, Jud. Buzău, a demarat etapa pregatitoare de informare a publicului a Planul Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ: BIROURI + LOCUINȚĂ DE SERVICIU, AZIL DE BĂTRÂNI ȘI CORT DE EVENIMENTE“ în intravilanul Municipiului Buzau, Șoseaua București, tarlaua 41, parcela 717, numărul cadastral 69159.

Descarcă anunț public complet

2. Situatie existenta – disfunctionalitati

3. Situatie proposa – Reglementari

4. Utilitate publica – Tipuri de proprietati

5. Mobilare urbanistica

6. Echipare edilitara

Memoriu

Răspuns privind obiecțiunile publicului ca urmare a informării publice privind PUD promovat de S.C. MED SARAIS S.R.L

Descarcă adresa 86817 / 01.07.2021

Răspuns privind obiecțiunile publicului ca urmare a informării publice privind PUD promovat de S.C. MED SARAIS S.R.L

Descarcă adresa 85084 / 29.06.2021

UAT MUNICIPIUL BUZĂU a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru « CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE»

Descarcă anunț public

Plan încadrare în teritoriu

Reglementări Urbanistice

Plan circulații ( A2 )

Regim juridic (A2)

Situația existentă ( A2 )

Sumar memoriu tehnic

Memoriu PUZ

UAT MUNICIPIUL BUZAU a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de PUD pentru: „REALIZARE SURSĂ TERMICĂ INDEPENDENTĂ (CENTRALĂ TERMICĂ INDEPENDENTĂ PE COMBUSTIBIL GAZOS) PENTRU UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ALTE CLĂDIRI PUBLICE DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUZĂU – PALATUL COMUNAL”

Descarcă anunț public

Plan încadrare în teritoriu

Reglementări Urbanistice  

Descarcă memoriu

Informare cu privire la implicarea publicului în etapa pregătitoare la intenția de elaborare a unui PUD pe str. Crizantemelor nr.16

Descarcă anunț

OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVĂ cu sediul social în mun. Buzău, str. Unirii, bl. 1C, parter, a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru « CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, LOCUINȚE DE SERVICIU, SPAȚII PRESTĂRI SERVICII PROFESIONALE, D + P + 3E + 4 RETRAS + ÎMPREJMUIRE » în intravilanul municipiului Buzău, str. Gării, nr. 3

Descarcă anunț public

Plan încadrare în teritoriu

Plan încadrare în teritoriu 2

Reglementări Urbanistice

Mobiliare incintă

Memoriu PUZ

S.C. MED SARAIS S.R.L., a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de PUD pentru: „CONSTRUIRE IMOBIL SERVICII PROFESIONALE: PNEUMOLOGIE, RADIOLOGIE, RMN, BRONHOSCOPIE, SPIROMETRIE, SOMNOLOGIE, RECUPERARE RESPIRATORIE, LABORATOR ANALIZE, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, Str. Fundătura Rândunelelor, nr. 5, nr. Cad. 69135.

Descarcă anunț public

Încadrare în zonă

Reglementări Urbanistice  

Posibilități de mobilare urbanistică

Memoriu PUD

S.C. ROMCARBON S.A., a demarat etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL BUNURI DE LARG CONSUM, ÎMPREJMUIRE, ACCES, PARCARE ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE“ în intravilanul municipiului Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132

Descarcă anunț public

Încadrare în zonă

Reglementări Urbane

Mobilare urbană

Memoriu PUZ

Regulament PUZ

Răspunsuri observații reluare informare publică Tarlaua 33 (28,5 ha.)

Răspunsuri la observațiile trimise de cetățeni în procesul de informare publică pentru Plan Urbanistic Zonal denumit ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE  FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE NORD-EST A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” în intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 33.

Adresa 36237 din 29.03.2021

Adresa 37348 din 31.03.2021

Adresa 37349 din 31.03.2021

Adresa 37352 din 31.03.2021

Adresa 40185 din 06.04.2021

Construire blocuri locuințe de serviciu cu spații prestări servicii la parter – P+3, D+P+4 + împrejmuire, intravilan, Municipiul Buzău, UTR 3, Str. Crizantemelor, Nr. 16, Nr. Cad. 51435

Descarcă memoriu

Plan încadrare

Reglementări Urbanistice Zonificare

Informare publică PUD General Membrane

În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoştinţă că S.C. GENERAL MEMBRANE S.A.  cu sediul social în Mun. Buzău, Șoseaua Constanței, nr. 16, 18 și 20, jud. Buzău, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de PUD pentru: „CONSTRUIRE  FABRICĂ DE PRODUCȚIE POLISTIREN EXPANDAT CASETAT CU MEMBRANĂ BITUMINOASĂ”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, Șoseaua Constanței (fostă Șoseaua Pogonele), nr. 18.

Consultarea documentației P.U.D. se poate face pe site-ul www.primariabuzau.ro, secţiunea Urbanism – Anunţuri publice privind documentaţii de urbanism. Observațiile sau propunerile vor fi transmise prin poştă (Primăria Buzău, P-ţa. Daciei, nr.1) sau on-line (cristina.stoicescu@primariabuzau.ro), până la data de 03.05.2021. Răspunsul la observaţiile transmise va fi afişat pe pagina de internet a Primariei Municipiului Buzău – www.primariabuzau.ro – în perioada: 03.05.2021 – 18.05.2021.

Încadrare în teritoriu

Reglementări

Mobilare urbană

Memoriu PUD

Anunț complet

Anunț public

În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoștință că PICO DO PRODEXIM S.R.L., cu sediul social în Mun. Buzău, Șoseaua București, nr. 1A, jud. Buzău, a demarat procedura pentru aprobarea documentației de PUD pentru „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA ȘI IMPREJMUIRE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, ORGANIZARE ȘANTIER“, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, Bd. Unirii, nr. 192, tarlaua 32, jud. Buzău.

Descarcă anunț public
Descarcă memoriu PUD
Descarcă mobilare urbană
Descarcă încadrare în teritoriu
Descarcă reamenajare acces carosabil pe lot

Anunț public și chestionar studiu sociologic

ACTUALIZARE INTEGRALĂ A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUN. BUZĂU INIŢIATOR – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Descarcă anunț
Chestionar studiu sociologic

Anunț public

Având în vedere modificările propuse pentru trama stradală din cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal ”ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE  FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUN. BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” în intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 33, vă aducem la cunoștință că se reia etapa de informare a publicului cu privire la elaborarea propunerilor pentru P.U.Z.-ul mai sus menționat (variantă revizuită în acord cu studiile de fundamentare).

Descarcă anunț public
Descarcă 3.0. REGIM JURIDIC
Descarcă 4.0.REGLEMENTARI URBANISTICE (ZONA RESTRANSA)
Descarcă 4.1.REGLEMENTARI URBANISTICE
Descarcă 5.0. CIRCULATII
Descarcă 5.1. CIRCULATII
Descarcă 5.2. CIRCULATII

Anunț public

Anunț public în vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoştinţă că PICO DO PRODEXIM S.R.L., cu sediul social în Mun. Buzău, Șoseaua București, nr. 1A, jud. Buzău, a demarat procedura pentru aprobarea documentației de PUD pentru „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA ȘI IMPREJMUIRE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, ORGANIZARE ȘANTIER“, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, Bd. Unirii, nr. 192, tarlaua 32, jud. Buzău.

Descarcă anunț
Descarcă memoriu PUD
INCADRARE IN TERITORIU
MOBILARE URBANA

Anunț public

Anunț public în vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU,  a demarat etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru ” ANSAMBLU REZIDENTIAL – ZONIFICARE  FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA

Descarcă anunț

Încadrare în PUG

Memoriu urbanism – RLU PUZ Tarlaua 33

Anunț public

Anunț public privind finalizarea propunerilor preliminare și aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE SERĂ FLORI, BIROURI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN» intravilan municipiul Buzău T24, P163.

Descarcă anunț

Anunț public

Anunț public privind demararea procedurii pentru aprobarea documentaţiei de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenţia de elaborare PUZ, pentru «ANSAMBLU REZIDENTIAL – ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE 28,5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZAU» pe teren intravilan din municipiul Buzău, pe o suprafaţă parţială din Tarlaua 33.

Descarcă anunț

T33 – 1
T33 – detalii

Anunț public

Anunț public privind demararea procedurii pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE SPAȚII ORGANIZARE EVENIMENTE, STRUCTURĂ CAZARE ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE» intravilan municipiul Buzău T24, P1. nr. cadastral 69012.

Descarcă anunț

Anunț public

Anunț public privind demararea procedurii pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal pentru «PUNERE iN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRASINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPATIU DE RECREERE» pe teren intravilan domeniu public din municipiul Buzău, categorie de folosință drum, în suprafața de 28.905 mp mp.

 

Descarcă anunț

PUZ planșă reglementări 

Anunț public

Anunț public privind demararea procedurii pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației «CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PARTER CU ELABORARE PUZ» intravilan municipiul Buzău, strada Chiristigii, nr. 1, LOT 2, nr. cadastral 68212.

Descarcă anunț

Anunț public

Anunț public privind demararea procedurii pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației «CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER» în intravilan din municipiul Buzău, str. Aleea Sporturilor, nr. 12A.

Descarcă anunț

Anunț public

Anunț public privind demararea procedurii pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației «MODIFICARE ZONA FUNCTIONALĂ DIN L 1 C ȘI L 1 D ÎN IS+ID, ÎN VEDEREA UNEI ZONE DE SERVICII ȘI PRODUCTIE» în intravilan din municipiul Buzău, Șoseaua Nordului – ON 2.

Descarcă anunț

Proces verbal

Proces verbal privind ședința de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE SPAȚII ORGANIZARE EVENIMENTE, STRUCTURĂ CAZARE ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE” în intravilan din municipiul Buzău, Tarla 24, Parcela 1, inițiat de SC AURONINI TRICOT SRL.

Descarcă anunț

Proces verbal

Proces verbal privind ședința de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal „PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRASINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE” pe teren intravilan domeniu public din municipiul Buzău, inițiat de UAT municipiul Buzău

Descarcă anunț

Proces verbal

Proces verbal privind ședința de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PARTER CU ELABORARE PUZ” intravilan in municipiul Buzău, strada Chiristigii, nr. 1, LOT 2, nr. cadastral 68212, inițial de domul Iovan Stefan.

Descarcă anunț

Anunț public

Anunț public privind finalizarea propunerilor preliminare în vederea aprobării documentației de Plan Urbanistic Zonal pentru «PROIECT AUTORIZAȚIE CONSTRUIRE APARTHOTEL CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER» în intravilan din municipiul Buzău, str. Ostrovului, nr.1.

Descarcă anunț

Anunț public

Anunț public privind demararea procedurii pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE STRUCTURĂ DE CAZARE CU ANEXE ȘI UTILITĂȚI» în intravilan din municipiul Buzău, str. Republicii, nr. 4.

Descarcă anunț

Anunț public

Anunț public privind demararea procedurii pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL OPTIMED D+P+5E ȘI ÎMPREJMUIRE» în intravilan din municipiul Buzău, str. Gării, nr. 3.

Descarcă anunț

Proces verbal

Proces verbal privind ședința de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal «Proiect Autorizație Construire Aparthotel cu Spațiu Comercial la Parter» în intravilan din municipiul Buzău, str. Ostrovului, nr. 1, inițiat de SC SCANDO SRL cu sediul social în Buzău.

Descarcă anunț

Anunț public

Anunț public privind demararea procedurii pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ÎNALTE, PARCARE SUBTERANĂ ȘI DOTĂRI AFERENTE (LA PARTER SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII)» în intravilan din municipiul Buzău, str. Aleea Căprioarei, nr. 2.

Descarcă anunț

Anunț public

Anunț public privind depunerea primei versiuni a planului la A.P.M. Buzău în vederea obținerii avizului de mediu cu privire la «Construire cimitir municipal și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177» cu amplasamentul în municipiul Buzău, str. Gen. Grigore Bastan Cazarma 3177 – Lot2.

Descarcă anunț

Anunț public

Anunţ public privind demararea procedurii pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE CU PARTER COMERCIAL ŞI PARCAJ SUBTERAN S+P+8» în intravilan din municipiul Buzău, str. Bistriței, nr. 24-26.

Descarcă anunț

PUZ planșă reglementări 

Documentaţie pentru eliberarea avizului de oportunitate

Anunţ public

Anunţ public privind decizia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău de încadrare a Planului Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL ŞI ÎMPREJMUIRE LA LIMITA DE VECINĂTATE IMOBIL 3177», cu amplasamentul în municipiul Buzău, str. Gen. Grigore Baștan Cazarma 3177 – Lot 2, fără evaluare de mediu şi fără evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, titular UAT MUN. BUZĂU.

Descarcă anunț

Anunţ public

Anunţ public privind demararea procedurii pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației Planului Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL», în intravilan din municipiul Buzău, General Grigore Baştan Cazarma 3177 – Lot 2.

Descarcă anunț

Memoriu de prezentare + Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. – Cimitir Micro XIV
Planșe încadrare în zonă + încadrare în PUG
Planșe reglementări urbanistice
Răspuns probleme PUZ

Anunţ public

Anunţ public privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ŞI PARCAJE SUBTERANE ŞI SUPRATERANE S2+S1+P+10E» în intravilan din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1.

Descarcă anunț

Memoriu de prezentare
Planşe reglementări urbanistice
Răspuns proiectant
Îndreptare eroare materială
Plan parcare şi acces pentru documentaţie PUZ

Anunţ public

Anunţ public privind elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru «CONSTRUIRE IMOBIL SERVICII MEDICALE AMBULATORIU P+3» în intravilan din municipiul Buzău, str. Nicolae Titulescu, nr. 18.

Descarcă anunț

Plan urbanistic de detaliu
Planşe reglementări urbanistice
Răspuns consultare publică pentru documentaţii urbanistice
Descarcă îndreptare eroare materială

Anunţ public .

Anunţ public privind aprobarea documentației pentru Plan Urbanistic Zonal pentru «INIŢIERE PUZ PENTRU SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ID (INDUSTRIE ŞI DEPOZITARE) ÎN IS (INSTITUȚII PUBLICE DE INTERES GENERAL, SERVICII, COMERȚ) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII BIROURI, SPAȚII SERVICII ŞI SPAŢII COMERCIALE» în intravilan din municipiul Buzău, str. General Grigore Baştan, nr. 6.

Descarcă anunț

Memoriu justificativ
Planşe reglementări urbane – Mobilare urbană

Anunţ public

Anunţ public privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru «PUZ PENTRU SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ ID ÎN IS ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE P+10E CU ANEXE ŞI UTILITĂȚI» în intravilan din municipiul Buzău, str. Stadionului, nr. 120.

Descarcă anunț

Memoriu tehnic explicativ pentru informare public
Planşe situaţie propusă
Planşe reglementări urbanistice – Mobilare urbană

Anunţ public

Anunţ public privind aprobarea documentației pentru Plan Urbanistic Zonal pentru «COMASAREA/ALIPIREA PARCELELOR T44, P750/1, NR. CADASTRAL 65323, 65324, 65325, 65326, 65327, 65328, 65329, 65330, 65331, ÎN SCOPUL CONSTRUIRII UNEI BAZE DE PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE» în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 44, parcela 750/1.

Descarcă anunț

Memoriu de prezentare – PUZ Preliminar
Planşe reglementări urbanistice – Zonificare funcţională
Planşe propuneri preliminare – Mobilare urbană

pagina editata la data de apr. 19, 2021 @ 11:10

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platformele Google Play şi App Store.