Anunţuri publice privind documentaţii de urbanism

Anunț public – demarare procedură privind aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE CORT EVENIMENTE ÎMPREJMUIRE” în extravilan din municipiul Buzău, tarla 8, parcela 33.

Anunț public – demarare procedură privind aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE TIP HALĂ MODULARĂ ȘI LOCUINȚE SAU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII” în intravilan din municipiul Buzău, Șoseaua Nordului, nr. 107.

Anunț public – demarare procedură privind aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru „DECLANȘARE PUZ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚĂ PRIVATĂ” în intravilan din municipiul Buzău, str. Chiristigii, nr. 1.

Anunț public – demarare procedură pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru „REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ADIACENT PARCULUI TINEETULUI” teren neproductiv din municipiul Buzău, în suprafață de 285064 mp.


Descarcă plan reglementări aici

Anunț public – demarare procedură pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru „PROIECT AUTORIZAȚIE APARTHOTEL CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER” în intravilan din municipiul Buzău, str. Ostrovului, nr. 1.

Anunț public – demarare procedură pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE WDP INUSTRIAL PARK BUZĂU, UNITATE PENTRU DEPOZITARE CU ANEXE ADMINISTRATIVE, TEHNICE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BAZIN RETENȚIE APĂ PLUVIALĂ, SEMNALISTICĂ, AMENAJARE SPAȚII VERZI PLANTATE, AMPLASARE TOTEM ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER” în intravilan din municipiul Buzău, Tarlaua 18, Parcela 79,80.

Anunț public – demarare procedură pentru aprobarea documentației de PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru „EXTINDERE SPAȚII CAZARE LA HOTEL PIETROASA”, cu menținerea regimului de înălțime existent, amplasată în municipiul Buzău, Piața Daciei, nr.2.

Anunț public – demarare procedură pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic de Detaliu pentru „CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE P+2” amplasată în municipiul Buzău, str. Luminii, nr.72.

Răspuns notificare privind soluția propusă pentru realizarea zonei de agrement

Anunț public – demarare procedură pentru aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru „PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI PE STRADA FRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE”, în intravilan domeniu public din municipiul Buzău, categoria de folosință drum, în suprafață de 28.905 mp.

Anunț public – demarare procedură pentru aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru „EXTINDERE ȘI TRANSFORMARE DEPOZIT MĂRFURI ÎN SUPERMARKET CASH & CARRY”, în intravilan din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr.185 – 193.

Anunț public privind modificarile solicitate asupra documentației tehnice de urbanism pentru Plan Urbanistic Zonal ”ANSAMBLU REZIDENȚIAL – INSTRUMENT DE PLANIFICARE URBANĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ DE DEZVOLTARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU ”, în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 33.

Proces verbal – ședință de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru    Plan Urbanistic Zonal ”ANSAMBLU REZIDENȚIAL – INSTRUMENT DE  PLANIFICARE URBANĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ DE DEZVOLTARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU” tarlaua 33, inițiat de UAT municipiul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Piața Daciei, nr.1.

Proces verbal – ședință de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru    Plan Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ SERVICE” în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 30, cu număr cadastral 69234.

Proces verbal – ședință de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru    Plan Urbanistic Zonal ”ANSAMBLU REZIDENȚIAL – INSTRUMENT DE  PLANIFICARE URBANĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ DE DEZVOLTARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU” tarlaua 33, inițiat de UAT municipiul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Piața Daciei, nr.1.

TARLAUA 33 – Model declarație pentru acord investiție

Anunț public – demarare procedură pentru aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare  de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru ”CONSTRUIRE SPAȚIU DESFACERE ȘI PRELUCRARE PRODUSE DIN CARNE”, în intravilan din municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr.415.

Anunț public – demarare procedură pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal, pentru ”CONSTRUIRE HALĂ SERVICE”, în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 30, cu număr cadastral 69234.

Anunț public – demarare procedură pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare PUZ, pentru ”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE DE SERVICIU, MUNICIPIUL BUZĂU b-dul Gării nr.8, intravilan municipiul Buzău.

TARLA 33 – REGLEMENTĂRI URBANISM ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI CIRCULAȚII –  Descarcă

TARLA 33 – PLAN URBANISTIC ZONAL – ALEEA SPORTURILOR – STR. GÂRLAȘI – STR. PRIMĂVERII – ALEEA PARCUL TINERETULUI, MUNICIPIUL BUZĂU – Descarcă

TARLA 33 – CENTRALIZATOR SUPRAFEȚE AFECTATE DE SERVITUȚI DE STRĂZI – Descarcă

Anunț public – demarare procedură pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare PUZ, pentru ”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII, CABINĂ POARTĂ, ÎMPREJMUIRE, ECHIPARE EDILITARĂ în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 44, parcela 750/1, număr cadastral 65325.

Anunț public – Primăria municipiului Buzău organizează o nouă ședință de dezbatere publică pentru  Plan Urbanistic Zonal, ”ANSAMBLU REZIDENȚIAL – INSTRUMENT DE PLANIFICARE URBANĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ DE DEZVOLTARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU”, în intravilan, tarlaua 33.

Anunț public – demarare procedură pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare PUZ pentru ”CONSTRUIRE WDP INDUSTRIAL PARK BUZĂU, UNITATE PENTRU DEPOZITARE CU ANEXE ADMINISTRATIVE, TEHNICE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BAZIN RETENȚIE APĂ PLUVIALĂ, SEMNALISTICĂ, AMENAJARE SPAȚII VERZI PLANTATE, AMPLASARE TOTEM ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”, în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 18, parcela 79 și 80.

Anunț public – demarare procedură pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic de Detaliu, pentru ”CONSTRUIRE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA STAȚIE I.T.P”, amplasată în municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr.330.

Anunț public – demarare procedură pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare PUZ, pentru ”CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI” și ”CONSTRUIRE SERVICE AUTO” în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 24, parcela 5.

Proces verbal – ședință de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru    Plan Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALE DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE CORPURI DE ILUMINAT ȘI CONFECȚII METALICE” în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 44, parcela 787, număr cadastral 68596.

Anunț public – demarare procedură pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare PUZ, pentru ”CONSTRUIRE MAGAZINE DESFACERE PRODUSE PENTRU AGRICULTURĂ” în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 31, număr cadastral 67143.

Anunț public – demarare procedură pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare PUZ, pentru ”REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ADIACENT PARCULUI TINERETULUI” teren neproductiv din municipiul Buzău, în suprafață de 285.064 mp.

Anunț public – demarare procedură cu privire la finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal pentru ”CONSTRUIRE HALE DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE CORPURI DE ILUMINAT ȘI CONFECȚII METALICE” în intravilan, din municipiul Buzău, UTR 29, tarlaua 44, parcela 787, cu numere cadastrale 56098 și 50664.

Proces verbal încheiat cu ocazia ședinței de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal pentru „ANSAMBLU REZIDENȚIAL – INSTRUMENT DE PLANIFICARE URBANĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ DE DEZVOLTARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU”, tarlaua 33, inițiat de UAT municipiul Buzău.

Proces verbal încheiat cu ocazia ședinței de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI MIXTE”, în municipiul Buzău, tarlaua 32, parcela 430, 432-436, număr cadastral 63681.

Proces verbal încheiat cu ocazia ședinței de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal pentru „LOTIZARE ȘI STABILIRE FUNCȚIUNI PE TERENUL SITUAT ÎN TARLAUA 27, PARCELA 190, INTRAVILAN, MUNICIPIUL BUZĂU, JUD. BUZĂU”.

Anunț public – ședință publică de dezbatere, ca urmare a unor modificări aduse documentației de Plan Urbanistic Zonal pentru ”ANSAMBLU REZIDENȚIAL – INSTRUMENT DE PLANIFICARE URBANĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ DE DEZVOLTARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU” în intravilan, din municipiul Buzău, tarlaua 33.

Proces verbal încheiat cu ocazia ședinței de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal pentru „ANSAMBLU REZIDENȚIAL – INSTRUMENT DE PLANIFICARE URBANĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ DE DEZVOLTARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU” tarla 33, inițiat de UAT municipiul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, P-ța Daciei, nr. 1.

Anunț public – demarare procedură privind aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE ȘI DOTĂRI AUXILIARE” în intravilan din municipiul Buzău, str. Col. Ion Buzoianu, nr.99.

Răspuns la sesizarea cu numărul 34363 din data de 20.11.2018

Răspuns la sesizarea cu numărul 34249 din data de 16.11.2018

Anunț public – demarare procedură privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru „ÎNFIINȚARE STRUCTURĂ DE SUPORT A NOILOR AFACERI” amplasat în municipiul Buzău, str. Victoriei, nr.20.

Proces verbal încheiat cu ocazia ședinței de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SALON EVENIMENTE”, în municipiul Buzău, tarla 46, parcelă 64, număr cadastral 67791, 67793.

Răspuns la sesizarea cu numărul 33642 din data de 13.11.2018

DOCUMENTAŢII PENTRU PLANURI URBANISTICE

Anunț public – demarare procedură cu privire la finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru „LOTIZARE ȘI STABILIRE FUNCȚIUNI PE TERENUL SITUAT ÎN TARLAUA 27, PARCELA 190, INTRAVILAN MUNICIPIUL BUZĂU, JUD. BUZĂU” în intravilan, din municipiul Buzău, tarlaua 27, parcela 190.

Anunț public – Primăria Municipiului Buzău a demarat procedura cu privire la finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației PUZ pentru „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI MIXTE” în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 32, parcela 430, 432-436, număr cadastral 63681.

Răspuns la sesizarea cu numărul 32266 din data de 31.10.2018

Răspuns la sesizarea cu numărul 32027 din data de 30.10.2018

PLAN URBANISTIC ZONAL – Ansamblu rezidențial instrument de planificare urbana și reglementare specifica de dezvoltare a zonei de N-E a Municipiului Buzau (TARLAUA 33), municipiul Buzău, județ Buzău

Hartă PUZ – „Ansamblu rezidențial – instrument de planificare urbană și reglementare specifică de dezvoltare a zonei de N-E a municipiului Buzău, tarlaua 33” – scenariul 3 – DESCARCĂ AICI

Răspuns la sesizarea cu numărul 31687 din data de 26.10.2018

Răspuns la sesizarea cu numărul 31498 din data de 24.10.2018

Răspuns la sesizarea cu numărul 31241 din data de 23.10.2018

Răspuns mail la sesizarea cu numărul 27916 din data de 25.09.2018

Răspuns la sesizarea cu numărul 30359 din data de 16.10.2018

Răspuns la sesizarea cu numărul 30181 din data de 15.10.2018

Răspuns la sesizarea cu numărul 29771 din data de 10.10.2018

Răspuns la sesizarea cu numărul 29652 din data de 10.10.2018

Anunț public – Primăria Municipiului Buzău a demarat procedura cu privire la finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației PUZ pentru „CONSTRUIRE SALON EVENIMENTE” în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 46, parcela 64, număr cadastral 67791, 67793.

Anunț public – Primăria Municipiului Buzău a demarat procedura cu privire la finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației PUZ pentru „ANSAMBLU REZIDENȚIAL – INSTRUMENT DE PLANIFICARE URBANĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ DE DEZVOLTARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU” în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 33

Raport de implicare a publicului în Etapa Pregătitoare cu privire la intenția de elaborare a unui PUZ și a obiectivelor acestuia pentru „ANSAMBLU REZIDENȚIAL – INSTRUMENT DE PLANIFICARE URBANĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ DE DEZVOLTARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU”  – Tarlaua 33

Anunț public – demarare procedură privind aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE HALĂ SERVICE”, în intravilan, din municipiul Buzău, tarlaua 30, număr cadastral 51367, cu suprafața de 3900 mp, categorie de folosință curți – construcții și număr cadastral 8179, cu suprafața de 1192 mp, categorie de folosință arabil.

Răspuns la sesizarea cu numărul 28722 din data de 03.10.2018

Răspuns la sesizarea cu numărul 28263 din data de 28.09.2018

Răspuns la sesizarea cu numărul 28117 din data de 27.09.2018

Răspuns la sesizarea cu numărul 27986 din data de 26.09.2018

Răspuns la sesizarea cu numărul 27951 din data de 26.09.2018

Răspuns la sesizarea cu numărul 27921 din data de 25.09.2018

Răspuns la sesizarea cu numărul 27916 din data de 25.09.2018

Răspuns la sesizarea cu numărul 27557 din data de 21.09.2018

Anunț public – demarare procedură privind aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI DEPOZIT”, cu regimul de înălțime parter, în intravilan, din municipiul Buzău, tarlaua 30, parcela 267, număr cadastral 56831.

Proces verbal încheiat cu ocazia ședinței de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal pentru „DEZVOLTARE ZONE ID ȘI IS ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE HALE DEPOZITARE, SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI DE BIROURI, CABINĂ POARTĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” în municipiul Buzău, tarlaua 55, parcela 884, număr cadastral 66365.

Anunț public – Primăria Municipiului Buzău a demarat procedura pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare PUZ pentru „TARLAUA 33, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” în intravilan, din municipiul Buzău, tarlaua 33.

Anunț public – demarare procedură privind aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SPAȚII SERVICII, ORGANIZARE  DE EVENIMENTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE” în intravilan, din municipiul Buzău, tarlaua 24, parcela 1, număr cadastral 5942.

Anunț public – demarare procedură privind aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SERA FLORI ȘI BIROURI, ÎMPREJMUIRE TEREN” în intravilan, din municipiul Buzău, tarlaua 24, parcela 163, număr cadastral 51597.

Proces verbal, nr.17770 din data de 20.06.2018,  încheiat cu ocazia ședinței de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru PUZ „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E, P+2E ȘI HALĂ DEPOZITARE”, în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717, nr. cadastral 66845, 66846, 66951 și 66952.

Proces verbal încheiat cu ocazia ședinței de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru PUZ „CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ ȘI SUPRATERANĂ ETAJATĂ”, în municipiul Buzău, str. Democrației, nr.6, inițiat de SC BREBEANU PETROL SRL, cu sediul în municipiul Buzău, str. Unirii, nr.3.

Anunţ public – demarare procedură cu privire la finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației PUZ pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E, P+2E ȘI HALĂ DEPOZITARE” în intravilan în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717.

Anunţ public – demarare procedură pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic de Detaliu pentru „CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNALȚIME D+P+2E”, amplasat în municipiul Buzău, str. Păcii, nr.53.

Anunţ public – demarare procedură cu privire la finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației PUZ pentru “CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ ȘI SUPRATERANĂ ETAJATĂ” în intravilan, în municipiul Buzău, str. Democrației, nr. 6.

Anunţ public – demarare procedură pentru aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru “CONSTRUIRE SALON EVENIMENTE” amplasat în municipiul Buzău, tarlaua 46, parcela 64, număr cadastral 67791.

Anunţ public – demarare procedură pentru aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru “Construire hale depozitare, spații administrative și de birouri, cabină poartă și împrejmuire teren” amplasat în municipiul Buzău, tarlaua 55, parcela 884, număr cadastral 66365.

Anunţ public – demarare procedură pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Construire spațiu comercial parter” amplasat în municipiul Buzău, bd. Unirii, nr. 160

Anunţ public – intenţie elaborare PUZ pentru construire fermă pui de carne în extravilan – S.C. INVOLO AVIS S.R.L.

Informare cetăţeni pentru PUZ , beneficiar SC CLUB MAX SRL pentru CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT POLIVALENTĂ /28.11.2017

Anunț public – informare cetățeni despre intenția de elaborare PUZ pentru ,,CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT POLIVALENTĂ” – str. Unirii, zona Peco Nord – beneficiar S.C. Club Max S.R.L.

pagina editata la data de sept. 13, 2019 la ora 08:46

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platformele Google Play şi App Store.