ANEXA la Hotărârea nr. 101 din 26 iunie 2015
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

NOMENCLATORUL STRADAL

al municipiului BUZĂU

Nr
crt
TIP ARTERA DENUMIRE ACTUALA PROPUSA ISTORIC DENUMIRI ANTERIOARE BAZA LEGALA DELIMITARE
1 Bulevardul  1 Decembrie 1918 V. I. Lenin+Friederich(Fr.)  Engels,  V.I.  Lenin, I.D. Demetriade, Lenin Decizie 180/1990 bld. Unirii -Bld.  Republicii(Rond Gara CFR)
2 Strada  1 Decembrie 1918 Micro 14, gr. bl. 6-7. -str. G.ral Grigore Baştan
3 Strada  1 Mai Lt. Basarabescu St str. Panait Moşoiu-str. Depoului
4 Strada  13 Decembrie Filip Rădulescu str. Scânteii- str. Scânteii
5 Strada  16 Februarie Ion. P. Georgescu, Proiectată str. Cometei- str.Şantierului
6 Strada  22 Decembrie 30 Decembrie, aleea Spiru Haret Decizie 180/1990 bld. N. Titulescu- str.G. Coşbuc
7 Intrarea  Aerodromului HCL 7/1976 bld. Unirii- cimitir Eroi- Calea Ferată
8 Strada  Agriculturii Voinea bld. Republicii-str.Decebal
9 Fundatura  Agrişelor (fdt. Gârlaşi I), fdt. Gârlei I Decizia  903/1965 fdt. Garlei18-20- str. Iazul Morilor
10 Strada  Albinelor Lăptăreselor Decizia  651/1965 str. Muncii- str.Frasinului
11 Strada  Alecu Russo Maior Alex. Grigorescu str. Molidului- str. Carpaţi
12 Strada  Alexandru cel Bun Partizanilor, Alexandru cel Bun HCJ 7/1993 str. Mică – bld. Republicii
13 Strada  Alexandru Golescu Lt. Dănuţă Ungureanu, Ioan Teodorescu str. Panduri(zona  bl. Camelia sc. A, B)
14 Strada  Alexandru  Marghiloman Constantin Dobrogeanu -Gherea, Dobrogei, Brăilei, Filip, Oborului (Obor) HCJ 7/1993 pasaj Horticolei, bld. Republicii- str. Mesteacănului-str. Obor-Piaţa Teatrului
15 Strada  Alexandru Sahia Nae Sibiceanu str. Prutului nr.16-18- str.Suciu Mureşanu
16 Strada  Alexandru Vlahuţă Alexandru Sahia, Al. Vlahuţă, Eugen Carada str. Alexandru Sahia nr.10-12 – bld. Unirii  bl. 23AB-bl.23C
17 Strada  Almaşului Bernath Andrei Decizia  182/1964 str. Căpşunelor nr. 29-31-str. Căpşunelor nr. 35
18 Strada  Ana Ipătescu str. Unirii (Primărie) – str.Bistriţei
19 Strada  Anton Pann str. Horticolei- str. Nimfelor
20 Strada  Apolon Cpt. Valeriu Vernescu str. Martirilor nr. 7-9-str. E. Văcărescu nr.8-10
21 Strada  Ardealului Pavel Tcacenco Decizia  182/1964 str. Căpşunelor nr. 34-36- str.Căpşunelor nr. 28-30
22 Strada  Arieşului Ana Cezar, Cometa, S. Ferar, Herar Decizia  182/1964/ Decizia 6228/1948 str. Speranţei- str.Bucegi
23 Strada  Armoniei Lt. col. Al. Dobrescu, Armoniei, Ialomiţeanu str. Bistriţei- bl. D3-D4 str. Ion Băieşu
24 Aleea  Arţarului HCL 189/2010 cartier Dorobanţi bl. K1, 10
25 Strada  Aurel Vlaicu str. Şantierului- bld.Industriei
26 Strada  Aurorei prof. Zamfir Grigorescu, C. Provian preot, Aurorei, Halaceanu preot str. Victoriei- str.Sculpturii
27 Piata  Aviatori Aviatori, Aviatorilor, Piaţa  Poştei str. Poştei- str.Negreasca-str.Saturn-str.Şantierului
28 Intrarea  Aviaţiei str. Aviaţiei HCL 27/2013 int. Aerodromului -locuinţe CFR
29 Intrarea  Bazalt str. Bazaltnr. 15-17- str. Simila
30 Strada  Bazalt bld. Stadionului bl C1- Transilvaniei nr. 221-223
31 Strada  Bazil  Iorgulescu str. G.ral. Gheorghe Magheru- str.Depoului
32 Fundatura  Berzei Fdt. Vasile Caloian Decizia 651/1965 str. Vasile Caloian nr.4-6
33 Strada  Bicaz str. Vişinului- str. Lt. Col. Gheorghe Iacob
34 Strada  Bistriţei Banghereanu, Istriţei, Nae Stănescu, Oraşanu, Banului str. Sf. Sava Gotul-str. Cuza-Vodă şi str. Ion Băieşu-str. Victoriei
35 Strada  Bâsca str. Bîsca Mare, str. Bîsca Mică, aleea Bîsca, Ing. Emil Boianovici, ing.Boianovici HCJ 7/1993 bld. N. Bălcescu-str. Col. Ion Buzoianu
36 Strada  Bradului str. Mărăşti-str.Plevnei
37 Sosea  Brăilei str. Horticolei – ieşire spre Brăila D.N 2B
38 Strada  Broşteni str.Alexandru Marghiloman-bl. N7/N6/N5/N4/N3
39 Strada  Bucegi Mihai Bravu, Petrescu, Hrisoscoleu str. Bistriţei-str. Alexandru Marghiloman
40 Aleea  Bujorului HCL 7/1976 str. G.ral Grigore Baştan – bl 10A
41 Strada  Caraiman Dobre Chiteş, Regina Maria Decizia 651/1965 bld. Stadionului-bl. A2, A3-str. Timotei Cipariu
42 Strada  Carpaţi Gh. I. Săvulescu bld. NicolaeTitulescu – str.Făgetului
43 Aleea  Castanilor Decizia  903/1965 bld. Stadionului(str.Caraiman)-Consiliul Judeţean Buzău
44 Strada  Călăraşi str. Gârlaşi- str. Coloniilor
45 Strada  Călmăţui Fdt. Luminii II Decizia 651/1965 str. Horticolei- str.Luminii
46 Strada  Căpşunelor Zoia Kosmodemianskaia, D. Zăgănescu Decizia 182/1964 bld. Unirii  bl. 25-str. Almaşului
47 Strada  Cărămidari str.Transilvaniei 307b (paralelă cu şos. Nordului)
48 Strada  Cătunului bdl. 1 Decembrie 1918 -Piaţa Aviatori
49 Aleea  Ceferiştilor HCL 110/2012 Bl 1,2,3,4 CFR , Bdl.Republicii(paralelă cu calea ferată)
50 Aleea  Centrală HCL 7/1976 bld. Stadionului-bl .40
51 Strada  Cerbului str. Transilvaniei-str.Orizontului
52 Strada  Cercului str. Orizontului nr.135-str. Orizontului nr.159
53 Aleea  Chimiei HCL 7/1976 str. Orizontului nr.98- Sc Romcarbon
54 Strada  Chiristigii rond Episcopie-str. Frăsinet
55 Aleea  Chiristigii HCL 7/1976 str. Chiristigii nr.12
56 Strada  Câlnău Fdt. Luminii I Decizia 651/1965 str. Dorobanţi- str. Luminii
57 Aleea  Cimbrului str. Orizontului nr.192-194A -şos. Nordului
58 Strada  Costache Ciochinescu Ciochinescu, Costache Ciochinescu, C. Ciochinescu bld. Unirii – str. Spiru Haret
59 Strada  Ciucurete Petrescu Brebeneilor, N. Petrescu , Ciucurete, N.P. Ciucurete, N. Petrescu Ciucurete bld. Unirii – str.Spiru Haret
60 Strada  Clemenţei Clemenţii, Dr. mr. Stelian Constantinescu str. Ion Băieşu- str. Alex. Marghiloman
61 Strada  Clujului Guţă Ianculescu, C. Giurescu str. Transilvaniei- str.Nufărului
62 Strada  Col. Ion Buzoianu N. I. Constantinescu, Vânători, Nifon, Călăraşi, Tudoroiu rond Gara CFR- bld. Unirii – bld. Nicolae Bălcescu-str. Democraţiei
63 Strada  Coloniilor str.Primăverii – bl J8 Dorobanţi-str. Călăraşi
64 Strada  Columbelor str. Alex. Marghiloman-str.Gârlaşi
65 Strada  Cometei Stalingrad, Ana Cezar, Serg. T. Gheorghe Decizia 2007/1964 str. Aurel Vlaicu -str. Depoului
66 Strada  Constantin Brâncoveanu C. Brancoveanu str. Gh. Asachi – str.M.  Kogălniceanu
67 Strada  Constituţiei B.dul Procopie(Pricop)  Gazota str. Transilvaniei nr.160-164- str. Orizontului
68 Aleea  Constructorilor HCL 7/1976 ale. Şcolilor- bl. 29C(Micro 14)
69 Intrarea  Cosmin str. Transilvaniei nr. 365 A-nr.367
70 Strada  Costache Negruzzi Dr. N. Cristescu str.Libertăţii nr.33-35- str.Salvării
71 Strada  Crinului Plt. Arsene Constantin , Crinului str.Democraţiei 38-40- str.Transilvaniei 49
72 Strada  Crişan Protopop  I. Teodorescu str. Crinului/str. Dreaptă – bld. Unirii  bl 16F,16G
73 Strada  Crişului Poporului-Piata Decizia  903/1965 str. poet Gh. Sion – str. Turdei-str. Clujului
74 Strada  Crizantemelor Ilie Pintilie, C.C. Iarca, Cuza Vodă, N. Aur, Trestianu, Marghiloman Decizia  182/1964 str. Bistriţei – str.Tudor Vladimirescu- str.Pompiliu Ştefu
75 Aleea  Crângului HCL 7/1976 piaţa Crâng-Liceul Pedagogic-bl. 7 bld. N. Bălcescu
76 Strada  Culturii Carâpu str. Alex Marghiloman nr. 179-181
77 Strada  Cuza -Vodă Târgului, Veche piaţa Daciei- pţa Teatrului
78 Piata  Daciei Piaţa I.V. Stalin Decizia  997/1962 centru
79 Fundatura  Daliei Gheorghe Asachi(Asache)-fdt. Decizia  903/1965 str. Gheorghe Asachi nr.33-35
80 Strada  Decebal Siretului, Justin Georgescu, Ralea str. Alex. Marghiloman- str.Victoriei
81 Fundatura  Deltei Lazăr Mayer Decizia 651/1965 str. Alex. Marghiloman nr.27-29
82 Strada  Democraţiei Petre Bărbulescu, Pr.P.Bărbulescu , Calea Dumbravei, Serianu bld. Unirii(catedrala  Sf Sava)-bld. N. Titulescu-str.Vlăsiei
83 Strada  Depoului Ştefan Gheorghiu Decizia  182/1964 str.1 Mai – str. Şantierului
84 Strada  Depozitului str. Transilvaniei -cale ferată
85 Sosea  Digului HCL 204/2001 DC 246-CN Apele Române, SC Comprif SA, etc
86 Strada  Dimineţii str. Gârlaşi – str. Dorobanţi
87 Strada  Dimitrie Cantemir Dimitrie Sturza str. Oltului -str. Răscoalei 1907
88 Strada  Dimitrie Filipescu Dumitru Filipescu, Raionului str. Saturn Linie-str.Urziceni -bl.Cămine Beta
89 Strada  Dinicu Golescu Cpt. M. Ralea str. Depouluii -str. Aurel Vlaicu
90 Strada  Dornei  Piaţa Oituz de la nr 2-4 Decizia 651/1965 str.Răscoalei 1907 nr. 54C-56- str. Făgetului
91 Strada  Dorobanţi Ath. Cătuneanu, Dorobanţilor, Baracu str. Alexamdru Marghiloman -DC 246-dig raâul Buzău
92 Strada  Dr. Carol Davila Gen. Dr. Carol Davila , C. Davila,  Davila Dr., Dr. Davila bld. Unirii-str.Independenţei
93 Strada  Dr. Victor Babeş str. Almaşului – str.Căpşunelor
94 Strada  Dreaptă Lt. Haralambie Miulescu str. Zefirului – str. Crinului
95 Strada  Dreptăţii Serg. Atanase Drăgănescu str. Panait Mosoiu-str. Aurel Vlaicu
96 Aleea  Dumbrava HCL 7/1976 bld. N. Titulescu -Cimitir “Dumbrava”
97 Strada  Ecaterina Teodoroiu str.Oltului – str.Vişeu
98 Strada  Ecaterina Varga Crişan, Preot I. Teodorescu bld. N. Titulescu- str. Nufărului
99 Strada  Ecoului Titu Maiorescu bd. Stadionului – str. Caraiman
100 Strada  Elocinţei Tache Ionescu str. Martirilor nr. 20,22 -str. Timotei Cipariu
101 Strada  Enăchiţă Văcărescu Lt. Alexandru Fotescu, Cpt. Al. Fotescu bld N. Titulescu – str.Caraiman
102 Aleea  Episcopiei rond Episcopie- Episcopie
103 Strada  Făgetului Ing. Ficşinescu, Vasile Lucaci, C Stoicescu Decizia 2007/1964 str.Carpaţi/TimoteiCipariu/ Dornei-str. Proletarilor
104 Aleea  Feroviarilor HCL 7/1976 str. Mică – bl. 30 Micro 5
105 Strada  Filantropiei Lt. I. Sachelarescu rond Gara CFR- str. Libertăţii
106 Intrarea  Flacăra HCL 75/2014 şos. Nordului-cimitirul Sf. Vineri-S.C. Concas S.A, SC Slik Impex
107 Aleea  Flamurei HCL 7/1976 str. Agriculturii -ale Feroviarilor
108 Aleea  Florilor str. Transilvaniei nr. 289
109 Strada  Foişor str. Grădinelor-str.Orizontului
110 Fundatura  Fragilor fdt. Gârlei II Decizia  903/1965 fnd. Gârlei nr.14,16-bl. M8 str. Iazul Morilor
111 Strada  Frasinului str. Muncii- str.Şantierului
112 Strada  Frăsinet HCL 7/1976 bld. Unirii – str. Mesteacănului
113 Bulevardul  Gării Elena Pavel, Elisabeta Doamna, Canela Decizia  182/1964 bld. Republicii-str.T. Vladimirescu
114 Strada  General Grigore Baştan Cazărmilor HCJ  7/1993 bd. Stadionului – Parc Crâng
115 Strada  George Coşbuc Gh. Coşbuc str. Molidului- str.Martirilor
116 Strada  Gheorghe Asachi Gheorghe Asache, Eftimie Tomaide-Putna Veche str. Simion Bărnuţiu-str. Vulcan
117 Strada  Gheorghe Doja Gh. Doja, Pr. M. Mateescu str. Democraţiei- str. Ion H. Rădulescu
118 Strada  Gheorghe Lazăr str. Bucegi nr. 29-31
119 Strada  Ghioceilor Constantin David , Tiberiu Pop Decizia  182/1964 str. Răscoalei – str. Făgetului
120 Strada  Gârlaşi str. Alex. Marghiloman- str. Primăverii
121 Fundatura  Gârlei str. Alex. Marghiloman  nr.49, 51
122 Strada  Gloriei Polixenia Dumitrescu str. Victoriei – str. Agriculturii
123 Strada  Gogu Vicatos Cazărmilor, Dr. C. Angelescu str. Bazalt- bld. Stadionului-str. Simila
124 Strada  G.ral Gheorghe Magheru Cpt. David Ion str. Dreptăţii-str.Panait Moşoiu
125 Strada  Granitului HCL 183/2011 intr. Bazalt-Stadion Concas
126 Strada  Grădinelor  şos Nordului/str. Orizontului/Al. Grădinelor
127 Aleea  Grădinelor ale. Plopilor-şos Nordului
128 Strada  Grăniceri Bucovina str. Stelei- str.Anton Pann
129 Fundatura  Grâuşorului fdt. Vulcani , fdt. Stefan Gheorghiu Decizia 651/1965 Decizia  182/1964 str.Vulcani- str. Mărăşti
130 Strada  Griviţei Griviţei+Zorilor, Filipache Decizia 651/1965 str. Olteţului- str. Cuza -Vodă
131 Strada  Haiducului str. Infrăţirea
132 Strada  Hangarului bld.  Industriei
133 Strada  Hipodrom bld.  Industriei
134 Strada  Hortensia Papadat Bengescu 6 martie, (6 martie+C. Stere), Lt. Traian Paraschivescu Decizie  180/1990 str. Răscoalei 1907-str. Caraiman
135 Strada  Horticolei Heleşteielor bld.  Republicii- str. Dorobanţi
136 Strada  I.D. Petrescu Ion D. Petrescu, Episcopul Chesarie, Kesarie Episcop str. Democraţiei – str. Martirilor
137 Strada  Iancu Demetriade HCL 174/2010 str. Plantelor- str. Ion Caraion
138 Strada  Iazul Morilor str. Mesteacănului- str. Dorobanţi
139 Intrarea  Iazului intr. Bazalt- str. Simila(bl. Textila)
140 Strada  Independenţei Independenţii, Carol I , Uliţa Nouă str.  T. Vladimirescu- str. Dr. Carol Davila
141 Bulevardul  Industriei Aleea Industriei, Aleea Industriilor HCL 7/1976 str. D. Filipescu -pod Metalurgica (şos. Brăilei)
142 Aleea  Insulei HCL 7/1976 str. Patriei-str. Ciochinescu
143 Strada  Ion Andreescu 11 Iunie, Preda Buzescu,  Frăţiei Decizie  180/1990 str. Prutului- str. Constituţiei
144 Strada  Ion Băieşu Prelungirea Independenţei HCJ  9/1993 str. T. Vladimirescu- str. Clemenţei
145 Strada  Ion Caraion HCL 138/2010 str. Luceafărului- bl. 33G Dorobanţi
146 Strada  Ion Costinescu str. Aurel Vlaicu – str. Panait Moşoiu
147 Strada  Ion Creangă I. Creangă, Ion Creangă +Gheorghe Bariţiu, I. Irimescu, Mihai Ionescu Decizia 651/1965 str. Stadionului – str. Molidului
148 Strada  Ion Heliade Rădulescu Eliade Rădulescu, Duzilor, Ciolanului bld. N. Titulescu – str. Transilvaniei
149 Strada  Ion Luca Caragiale I. Caragiale, I.L. Caragiale+Fraternităţii,  Dionisie Episcop, Episcopul Dionisie Decizia 651/1965 str. Oltului(Rond)- str. Răscoalei 1907
150 Strada  Ion Păun Pincio Păun Pincio, Alex. (Al.) Pâcleanu str. Constitutiei 7B, 9 (pe lânga S.C. Romcarbon)
151 Strada  Iordache Buga Mitropolit Andrei Şaguna str. Stadionului – str. Vişeu
152 Strada  Islazului str. Transilvaliei-str. Pasajului
153 Strada  Izvor Stelian Şerdin str. Dorobanţi- str.Viilor
154 Strada  Înfrăţirea str.Transilvaniei nr.311- str.Haiducului
155 Aleea  Jupiter HCL 7/1976 str. Decebal-ale. Neptun
156 Strada  Lăstunului   str. Stăvilarului – str. Transilvaniei -gradinita nr. 2
157 Aleea  Leagănului HCL 7/1976 str. Prieteniei- bl. 21B bld. Stadionului
158 Strada  Leului Plt. Gh. Niculescu str. Alex. Marghiloman nr. 147-149-bl. 31C
159 Strada  Libertăţii Ghiţă Dăscălescu-Cap.Gr.Serdar Sărăţeanu, Libertăţii, Maria Minculeasa, Musceleanului,Cap. Gr.Sărăţeanu str. Bistriţei(Colegiul B.P. Haşdeu) -bld. Republicii
160 Intrarea  Liliacului str. Orizontului nr. 190b-192
161 Aleea  Livezilor str. Transilvaniei nr. 362-364
162 Strada  Lt. col. Gheorghe Iacob Dr. Petru Groza Decizie  180/1990 str. Mesteacănului- str.Chiristigii
163 Strada  Lt.  Constantin Godeanu Lt. Godeanu C.,  Ion Godeanu lt., Piaţa Sf.  Ingeri, Arhangheli str. Ostrovului- bld. Unirii, bl. 8H
164 Strada  Luceafărului Sf. Nicolae, Cireşaru, Coman, Dascălu str. Culturii- str.Horticolei
165 Strada  Luminii Căproiu, Despoi str. Umbrelor-  str. Horticolei
166 Intrarea  Luminişului str. Lăstunului nr. 4, 4b
167 Aleea  Luncii HCL 183/2011 fdt. Viilor- str. Primăverii nr. 115-117
168 Strada  Lunei Maior Mihail (Mişu) Ionescu, Lunii bld. 1 Dec 1918- str.Independenţei
169 Strada  Lupeni Ion Cucuzel str. 1 Mai- str. Pinului
170 Bulevardul  Mareşal  Averescu Stadionului, Dr. C Angelescu, I.D. Demetride, Cazărmilor, Mareşal  Alexandru Averescu HCJ  8/1995 bld. N.Bălcescu -bld. Unirii- bld. 1 Decembrie 1918
171 Strada  Martirilor Bd. Gh.V. Stănescu bd. N. Titulescu -rond cartier 23 August
172 Strada  Măghiran Vasilescu Vasia, Col. Dumitru Grinzeanu, Vânători, Ursarilor, Maghiran Decizia  182/1964 str. Democraţei- str.I.H. Rădulescu
173 Aleea  Măgurei HCL 7/1976 str. Decebal -bl. 33 C, Micro 5
174 Strada  Mărăşeşti str. Proletarilor-str. Molidului
175 Strada  Mărăşti Marăşti+fdt. Păcii, Săgeţii, Călăraşilor Decizia 651/1965 bld. 1 Dec 1918- str.Păcii
176 Aleea  Margaretelor HCL 7/1976 str.Vulturului–Ale. Măgurei
177 Aleea  Mărgăritarelor  Tenor Leonard Decizia  903/1965 str. T. Leonard nr. 5- 7
178 Strada  Merişorului Vasile Cătănescu, P. Cătănescu Decizia 651/1965 bld. N.Titulescu – str.Maghiran
179 Strada  Mesteacănului Abator Decizia 651/1965 str. Alex Marghiloman- str. Sporturilor
180 Strada  Mică Lt. G. Scutaru bld. Republicii- str. Decebal
181 Strada  Mihai Eminescu Mihail Eminescu, M. Eminescu str. Caraiman – str. Vlăsiei
182 Strada  Mihail Kogălniceanu M. Kogălniceanu str. Simion Bărnuţiu- str.Vulcani
183 Fundatura  Milcov fdt. Transilvaniei Decizia  651/1965 str.Transilvaniei nr.115-117
184 Strada  Mioriţei V. M. Molotov, Mihail Metaxa căpitan, Găvanului, Ghizdeanului Decizia  997/1962 bld. N. Bălcescu – str.Democraţiei
185 Strada  Miron Costin str. Penteleu- str. Prutului
186 Aleea  Moara cu Plopi HCL 7/1976 str.Orizontului nr. 54-64,70
187 Strada  Molidului Dumitru(D.) Marinescu, I. Niculescu Decizia  182/1964 bld.N. Titulescu -str. Făgetului
188 Strada  Morilor str. Iazul Morilor+aleea Iazul Morilor Decizia  903/1965 str. Orizontului nr.262-264
189 Strada  Muncii Borangiu str. Saturn- str. Urziceni
190 Strada  Murgului Otoiu Călin, Ceauş Călin Decizia  182/1964 str. Muncii- str.Şantierului
191 Strada  Napoca str. Clemenţei-bl. A8 str. Cuza-Vodă
192 Strada  Narciselor Cercuită, C.A. Rosetti Decizia  903/1965 str. Crinului -str. Mioriţei
193 Strada  Negreasca pta. Aviatori – str. Frasinului
194 Aleea  Neptun HCL 7/1976 str.Alex. Marghiloman nr. 180-bl.11, Micro 5
195 Bulevardul  Nicolae Bălcescu I.C. Brătianu, Parcului, Crângului, Uliţa Gârliţei Decizia 258/1991 Parc Crâng-Primăria Mun. Buzău
196 Strada  Nicolae Beldiceanu N. Beldiceanu, N Băltăceanu, D. Băltăceanu str. Democraţiei- str. Ion H. Rădulescu
197 Bulevardul  Nicolae Titulescu 23 August, Passionria, I.D. Demetriade, N. Filipescu Decizia  258/1991 bld. N. Bălcescu- str.Transilvaniei
198 Strada  Nicolae Vaschide HCL  212/2006 cartier Orizont
199 Strada  Nicu Constantinescu HCL  212/2006 cartier Orizont
200 Strada  Nimfelor Mircea cel Batrân str.Horticolei- str. Stelei
201 Sosea  Nordului HCL  80/2008 pod Mărăcineni-Pasaj Crâng(bld. Unirii)
202 Strada  Nucului Nicolae Vaschide Decizia 651/1965 str. Martirilor – str.Enăchiţă Văcărescu
203 Strada  Nufărului Gheorghe Dimitrov, Negru Vodă Decizia  182/1964 bld. N. Titulescu -str. Ion H.Rădulescu
204 Strada  Obor str. Transilvaniei (rond Episcopie)-str. Alex. Marghiloman
205 Strada  Oilor bld. Republicii-str. Libertăţii
206 Strada  Oituz piata Oituz str. Orizontului nr.13-15
207 Strada  Olteţului Nicolaie Boiangiu, Stoica Panaitescu, Cândescu, Murgoci Decizia 651/1965 str.Bistriţei -str.Obor
208 Strada  Oltului I.C. Frimu, Ferdinand I Decizia  182/1964 bd. Stadionului – str.Transilvaniei
209 Strada  Orizontului Vasile Lupu bld. Unirii gr. bl. 27,28,29-şos Nordului-str. Transilvaniei nr.412
210 Strada  Ostrovului Vasile Roaită, Col. Voicescu, Doamna Neaga, Don Decizia  182/1964 str. Independenţei-str.Transilvaniei
211 Strada  Ovidiu bld.Unirii bl .26B- str. Prutului 6B
212 Aleea  Pajurei HCL 183/2011 din str. Viilor
213 Strada  Panait Moşoiu Gen. Traian Moşoiu str. Aurel Vlaicu-str. Şantierului
214 Aleea  Paltinilor HCL  7/1976 Micro 14 str. G.ral Grigore  Baştan bl. A, B-bl. 36A,B
215 Strada  Pamfil Şeicaru HCL  212/2006 cartier Orizont
216 Strada  Panduri Gen. Dr. Papadopol, Pandurului, Chirculescu, Pandurilor, D. Papadopol str.Col Ion Buzoianu-bld. N. Bălcescu
217 Aleea  Parcul Tineretului str.Sporturilor  bl. R4
218 Aleea  Parcului str. Traian Vuia bl 17A-18A-liceul Pedagogic”Spiru Haret”
219 Aleea  Parâng str. Parâng nr.34-36
220 Strada  Parâng Nicolae Ostrovschi, Vulturului, Tănăseiu Decizia  182/1964 str. Sculpturii- str.Alex. Marghiloman
221 Strada  Pasajului str. Izlazului-str. Lăstunului
222 Strada  Patriei C. Boiangiu+Al. D. Demetriade, Pasului, Eternităţii, Pescari, Pletea, Doiciu, Miu, Alex. Demetriade bld. N.Bălcescu-str. Vulcani
223 Strada  Păcii Alexandru Averescu, Gen Al. Averescu, Păcei, Vlădescu str. Independenţei- str. Plevnei
224 Strada  Păltiniş Piata Oituz de la nr 1-3 Decizia 651/1965 str. Răscoalei 1907 nr 54 B-str. Timotei Cipariu
225 Strada  Penteleu Neagu Boerescu, Drumul Drăgăicii, Dositei Filtti, şos. Costinescu str. Transilvaniei -bld. Unirii  bl. 19F
226 Fundatura  Pescăruş fdt. Izvor  Decizia 903/1965 str. Izvor
227 Intrarea  Pescăruş str. Orizontului nr. 242-244
228 Strada  Petroşani str. Libertăţii nr.37,39- str.Salvării
229 Strada  Petru Maior T. Mănciulescu str. Libertăţii nr. 69-71
230 Strada  Pictorilor Prof. I. Mircescu bd. Republicii-str. Alexandru Cel Bun
231 Strada  Pietroasele HCL  7/1976 str. Chiristigii- str. Frăsinet
232 Strada  Piersicului Vladimir Maiacovschi-fdt. HCL  7/1976 Decizia  182/1964 str. Depoului -str. Pinului-ale. Serelor
233 Strada  Pinului Vladimir Maiacovschi, Avram Iancu Decizia  182/1964 str. Aurel Vlaicu-ale. Serelor
234 Intrarea  Plaiului HCL 183/2011 din fdt. Viilor
235 Strada  Plantelor str. Alex Marghiloman -parc Marghiloman
236 Strada  Plevnei Petre I. Gheorghiu, Spitalului, Poştei bdl. 1 dec 1918- str. Sculpturii
237 Aleea  Plopilor str. Transilvaniei nr. 230-234-str. Orizontului
238 Strada  poet Gheorghe Sion Gh. Sion-Poet, Ghicu Drăghiceanu , Lt. Gică Drăghiceanu str. Turdei- str. Crisului- str.Clujului
239 Strada  poet  Grigore Alexandrescu Gr. Alexandrescu str. Mesteacănului- str.Tăbăcari
240 Strada  poet Grigore Vieru HCL 103/2010 bld. Unirii , după Supermarket XXL
241 Sosea  Pogonele bdl Industriei-şos. Pogonele
242 Strada  Pompiliu Ştefu Anton Filotti,  Filoti, Curcani str. Independenţei -str. Col. Ion Buzoianu
243 Strada  Popa Tun Episcopul Luca, Luca Episcopul str.Transilvaniei nr.60- str. Penteleu nr.15-17
244 Strada  Poştei str. D.Filipescu – pţa. Aviatori
245 Strada  Prieteniei HCL 7/1976 bld. Stadionului-str. 1 Decembrie1918
246 Strada  Primăverii din str. Dorobanţi
247 Strada  Profesorilor Prof. I. Râşcanu str. Pinului-str.1 Mai
248 Aleea  prof. dr. ing. Dorin Pavel HCL 149/2008 str. Sporturilor-parc -S.C.Hidroelectrica
249 Strada  Progresului C.C. Arion str. Martirilor- str. Carpaţi
250 Strada  Proiectată bld. N. Titulescu -str. Transilvaniei
251 Strada  Proletarilor Plt. Alexe Ifrim, Gh. Anghel bld. N.Titulescu nr. 85,87-str. Răscoalei
252 Strada  Prosperităţii Ciolanului str. Dreaptă-str. Crinului
253 Strada  Prutului Leonte Filipescu, Principesa  Ileana Decizia  182/1964 bld. Unirii – str. Constituţiei
254 Strada  Rahovei str. Dorobanţi- str. Viilori
255 Strada  Rion Ionescu Raicu C. Stoicescu, Apeductului, Petre Rareş, Raicu Ionescu str.Penteleu nr.26,28-Prutului
256 Aleea  Rapsodiei HCL 129/2013 str.Sporturilor nr. 57-bl. P1A, P1 şi P 01
257 Strada  Răchitei str. Transilvaniei-calea ferată
258 Strada  Răscoalei 1907 Răscoalei, Principele Mihai Decizia  903/1965 str.Transilvaniei nr. 145,147- str. Stadionului nr. 116
259 Strada  Războieni Războieni+Scarlat Voinescu(Colonel Mănăilă),Ştefan cel Mare+Col. Mănăilă Decizia  651/1965 str. Col. Ion  Buzoianu- str.T.Vladimirescu
260 Strada  Renaşterii St. Tipografi Episcop, Istriţei bld. Unirii bl. A6
261 Bulevardul  Republicii I. V. Stalin, I.D. Demetriade Decizia  997/1962 bld. 1 Decembrie 1918- str. Horticolei
262 Fundatura  Rândunelelor fdt.  Filimon  Sârbu Decizia  651/1965 din ale.Viitorului
263 Strada  Romaniţei aleea Romaniţei, 1 Mai- alee Decizia  903/1965 str. Mesteacănului- parc
264 Fundatura  Rozelor fdt. Simion Bărnuţiu Decizia  903/1965 str. Simion Barnuţiu nr 38-40
265 Fundatura  Salcâmilor fdt. Constituţiei Decizia  651/1965 str. Constituţiei nr.3-5
266 Fundatura  Sălciilor  fdt. Gârlaşi, Sălciilor Decizia  651/1965 str. Gârlaşi nr. 57-59
267 Strada  Salvării Cpt. Aurel Şerdinescu str. Plevnei- str.Triumfului
268 Strada  Saturn Vlad Tepeş linie, Căciulă pţa Aviatori-  str. D.Filipescu
269 Strada  Saturn Linie str. D. Filipescu -str. Cătunului
270 Strada  Scânteii Scânteia, Dr. Florica Bagdazar Decizia  997/1962 bld. Republicii- str. Plevnei
271 Aleea  Sculpturii str. Sculpturii nr.9-11
272 Strada  Sculpturii Mr. Scarlat Ghindaru, Sculpturii, Davidescu str. Bucegi -str.Victoriei
273 Aleea  Serelor HCL 7/1976 str. Pinului -cale ferată
274 Strada  Sf. Sava Gotul 7 noiembrie, Primăriei, Episcopiei Decizie  180/1990 pţa. Daciei (Primăria Mun. Buzău)- rond Episcopie
275 Strada  Sfântul Sava de la Buzău HCJ  6/1996 bld. Unirii (catedrala Sf. Sava) – str. Unirii (Finanţe)
276 Strada  Simila str. Bazalt-str. Gogu Vicatos şi intr. Bazalt-Bl. Filatura,Textila
277 Strada  Simion Bărnuţiu Drăgăicii, Rozelor, Lt. Col. Gh. Nistorescu, S.Bărnuţiu str. Patriei – str. Lunei
278 Aleea  Siretului Justin Georgescu HCL 7/1976/Decizia 182/1964 str. Decebal nr. 108-116 -bl. 18,19,20  Micro 5
279 Strada  Siriului HCL 57/2003 str. Răchitei- str. Pasajulu
280 Fundatura  Slănic fdt.  Războieni Decizia 651/1965 str. Războieni nr. 30-32
281 Strada  Soarelui str. Victoriei- str. Alex Marghiloman
282 Strada  Somesul Mic HCL 7/1976 bld. 1 Decembrie 1918- str. Lunei
283 Sosea  Spătaru şos. Spătarului HCL 7/1976 bld. Industriei- spre Spătaru
284 Strada  Speranţei N. Seceleanu, Marin Ştefănescu preot, Speranţei str. Ion Băieşu- str. Verii
285 Aleea  Speranţei str. Speranţei nr. 6-10
286 Strada  Spiru Haret Karl Marx,  Db.I. Demetriade, I.D. Demetriade Decizie 180/1990 bld. Mareşal Al. Averescu- bld. N. Bălcescu
287 Strada  Sporturilor aleea Sporturilor HCJ  6/1995 str. Alex Marghiloman- ale. prof. dr. ing. Dorin Pavel
288 Bulevardul  Stadionului Cazărmilor+ Gogu Vicatos, Dr. C. Angelescu, I.D. Demetriade, Viitorului, Raionului, Centura Decizia  651/1965 bld. Mareşal Al. Averescu – str. Veteranilor
289 Strada  Stăvilarului str. Lastunului-Transilvaniei-grădini
290 Aleea  Stejarului HCL 7/1976  bld. Unirii, bl. 1- str. Patriei
291 Strada  Stelei Romei str. Horticolei nr. 38-40 -cale ferată
292 Strada  Stupăriei Gheorghe Duca, I .Gh. Duca str. Aurel Vlaicu- str. Panait Moşoiu-str. Depoului
293 Strada  Suciu Mureşanu P. Suciu Muresanu profesor, Mitrofan Episcop,  Fortuna bld. Unirii  bl. 21AB – str. Penteleu  nr.24
294 Strada  Şantierului Bd. Independenţii pţa Aviatori- str. Depoului
295 Fundatura  Şcoalei Cpt G. Argente str. Democraţiei nr. 51-53
296 Aleea  Şcolilor HCL 7/1976 str. Prieteniei-ale. Centrală
297 Fundatura  Şoimului fdt. Col. Ion Buzoianu Decizia  903/1965 str. Col. Ion Buzoianu nr. 57,59- str. Independenţei nr. 32,34
298 Strada  Ştefan Popescu HCL  212/2006 cartier Orizont
299 Strada  Tăbăcari Tabaci str. Alex Marghiloman – str.Iazul Morilor
300 Piata  Teatrului str. Olteţului-str. Cuza-Voda-str. Alex. Marghiloman
301 Strada  Telegescu Vasile Chilian, Chilian V. str. Martirilor – str. Enăchiţă Văcărescu
302 Aleea  Teilor str. Mesteacănului nr.11-13
303 Strada  Tenor Leonard Mercur, N. Leonard bld. Republicii – str. Libertăţii
304 Strada  Theodor Neculuţă  Teodor Niculuţă-poet , D. Neculuţă Poet, Anton Carp bld. N. Titulescu – str.Vlăsiei
305 Strada  Timotei Cipariu Lt. Sava Panaitescu bld. Stadionului – str. Dornei/Carpaţi/Făgetului
306 Aleea  Tineretului HCL 7/1976 str. Spiru Haret-  str. Traian Vuia
307 Strada  Toamnei N. Verneşteanu Decizia 651/1965 str. Independenţei-cale ferată
308 Strada  Traian Vuia str. Spiru Haret- bld. Mareşal Al. Averescu
309 Aleea  Trandafirilor Decizia  903/1965 pţa. Daciei-str. Ostrovului
310 Strada  Transilvaniei Cpt. Toma C Anastasiu, Mr. T. Anastasiu, Pompiliu Ioaniţescu, şos. Gherase,  Adamescu, şos Plaiului str. Obor -ieşire spre Verneşti DN 10
311 Intrarea  Transilvaniei str. Transilvaniei nr. 237
312 Fundatura  Trifoiului intrarea Trifoiului-fdt. Passionaria-fdt. 23 August Decizia  651/1965 bld.  N. Titulescu nr. 88
313 Strada  Triumfului Dr. Gheorghe  Constantinescu, Triumfului, Stoica Popârţag str. Filantropiei-  str. Agriculturii
314 Strada  Tudor Vladimirescu Petroşani, Emil Teodoru, Cilibeanu bld. Gării -Independenţei -Primăria mun. Buzău
315 Strada  Tunel str. Ostrovului- str. Independenţei
316 Strada  Turdei Gh. Mazilu str. Transilvaniei – str. Nufărului
317 Strada  Ţiglari str. Bazalt nr.13- 15
318 Strada  Umbrelor str. Luceafărului- str. Dorobanţi
319 Bulevardul  Unirii Filimon Sârbu, Carol al II-lea, Unirii, calea Focşani, Iliescu, calea Ploieşti, Uliţa Veche Decizia  182/1964 şos. Nordului (Crâng)-pod Mărăcineni
320 Strada  Unirii bld. N. Bălcescu- bld. Unirii
321 Strada  Urziceni str. Şantierului – str. D. Filipescu- bl. G
322 Fundatura  Uzinei str. Transilvaniei nr.157-159
323 Strada  Valea Buzăului HCL 14/2015 str. Transilvaniei nr 425-427-calea ferată
324 Strada  Vasile Caloian Cpt. Virgil Dima str. Orizontului nr. 39,41- str. Prutului
325 Strada  Vasile Conta str. Prutului nr. 27,29 – str. V. Golea
326 Strada  Vasile Cârlova HCL 212/2006 cartier Orizont
327 Strada  Vasile Golea Ghica Vodă str. Miron Costin- str. Constituţiei nr.2-4
328 Strada  Vasile Grădeanu B.P. Haşdeu str. Oltului nr. 19-21- str. Ion Creangă
329 Strada  Vasile Voiculescu Corbului, Dr. Mache Şerbănescu HCJ  6/1995 str. Col. Ion  Buzoianu- str. Patriei
330 Strada  Vânători str.Traian Vuia nr. 24-Traian Vuia, bl. F4
331 Aleea  Venus HCL 7/1976 Ale Neptun-bl. 8-bl.4
332 Strada  Verii Gr. Sărăţeanu, Verii, Minţă str. Alex. Marghiloman- str. Bucegi
333 Strada  Veteranilor HCJ  34/1999 bld. Stadionului-şos Nordului
334 Strada  viceamiral Ion Murgescu HCL  212/2006 cartier Orizont
335 Strada  Victoriei N.Iorga, Soceanului, Lambru Decizia 6228/1948 str. Bistriţei -str. Alex. Marghiloman
336 Fundatura  Victoriei str. Victoriei nr.11-13
337 Strada  Viilor Malul Gârlei Decizia 651/1965 str. Dorobanţi
338 Fundatura  Viilor str. Viilor
339 Strada  Viitorului aleea Viitorului str. Patriei -str. Dr. Carol Davila
340 Strada  Vladimir Maximilian str. Sporturilor – str. Iazul Morilor
341 Fundatura  Viorelelor fdt. Zimbrului Decizia  903/1965 str. Zimbrului nr. 14-16
342 Fundatura  Virtuţii str. Sculpturii nr. 2
343 Strada  Vişeu Gheorghe Mohănescu Decizia  182/1964 str. Caraiman – str. EcaterinaTeodoroiu
344 Strada  Vişinului Lomonosov Decizia  182/1964 str. Mesteacănului-  str. Chiristigii
345 Strada  Vlăsiei Petică Ştefan , Vasile Lascăr Decizia   651/1965 str. Caraiman – str. Enăchiţă Văcărescu
346 Strada  Vulcani Tohăneni bdl. 1 Decembrie 1918- str.Col. Ion  Buzoianu
347 Strada  Vulturului Taurului, Ostrovschi, Lt. Ilie Popescu Decizia  651/1965 str. Libertăţii- str. Decebal
348 Strada  Zambilelor A. Toma, B. Anastasiu, Transilvaniei, Adamescu Decizia  2007/1964 str. Vânători- str. Traian Vuia
349 Strada  Zefirului Vasile Alecsandri str. I. H. Rădulescu-str. Prosperităţii şi str. I. H. Rădulescu-str. Dreaptă
350 Strada  Zimbrului Lt. Col. Gh. Nistorescu, Zimbrului str. Patriei – str. Simion Bărnuţiu
351 Aleea  Zorilor HCL  7/1976 str. Traian Vuia-bl. 21 bld. Nicolae Bălcescu