Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

Anunţuri publice privind documentaţii de urbanism

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştință că, U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU,  a demarat etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru ” ANSAMBLU REZIDENTIAL – ZONIFICARE  FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE A ZONEI DE  N-E A MUN. BUZAU, JUDETUL BUZAU” în intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 33.

Descarcă anunț
3.AFECTARI CIRCULATII – A1
4.REGLEMENTARI URBANISTICE_compressed
5.PLANSA DE CIRCULATII

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. GRUPUL INDUSTRIAL ALCA S.R.L., a demarat etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P+5E CU ANEXE ȘI UTILITĂȚI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONA ID ÎN IS“ în intravilanul municipiului Buzau, str. Stadionului, nr. 120.

Descarcă anunț

Încadrare în zonă

Reglementări urbane

Memoriu Puz

Anunț public în vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că  OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA  cu  sediul social în Buzău, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru « CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, LOCUINȚE DE SERVICIU, SPAȚII PRESTĂRI SERVICII PROFESIONALE, D + P + 3E + 4 RETRAS + ÎMPREJMUIRE » în intravilan din municipiul Buzău, str. Gării, nr. 3.

Descarcă anunț

Plan încadrare în teritoriu

Situația propusă

Studiu de oportunitate

Anunț public în vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU,  a demarat etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru ” ANSAMBLU REZIDENTIAL – ZONIFICARE  FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE A ZONEI DE  N-E A MUN. BUZAU, JUDETUL BUZAU” în intravilanul municipiului Buzau, tarlaua 33.

Descarcă anunț

Încadrare în PUG

Memoriu urbanism – RLU PUZ Tarlaua 33

Anunț public privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE HALĂ PRODUCTIE INDUSTRIALĂ» în Mun. Buzău, tarlaua 56, parcela 909, Nr. Cad 56386, CF. 56386.

Studiu de Oportunitate
Planşe Plan Urbanistic Zonal

Anunț public privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, HALE DE CONFECȚII METALICE ȘI DEPOZITARE», în intravilanul municipiului Buzău, UTR 27, tarlaua 54, parcela 870.

Studiu de Oportunitate
Planşa nr. 1 – Situația existentă
Planșa nr. 2 – Situația existentă
Planșa nr. 3 – Plan mobilare

Anunţ public privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNEA MIXTĂ – LOCUINŢE COLECTIVE, SPAŢIU COMERCIAL ŞI BIROURI ADMINISTRATIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME D+P+1+2ER, AMENAJARE TEREN, ORGANIZARE DE ŞANTIER ŞI BRANŞAMET UTILITĂŢI», în municipiului Buzău, strada Alexandru Marghiloman, nr. 56 – 58.

Memoriu Tehnic Explicativ pentru eliberarea Avizului de Oportunitate
Planşe Reglementări Urbanistice
Planşe Plan Încadrare în Prevederi

Anunţ public privind consultarea documentaţiei de PUD pentru «CONSTRUIRE SALĂ EVENIMENTE», amplasat în municipiul Buzău, şoseaua Spătarului, tarlaua 41, parcela 717.

Memoriu Plan Urbanistic de Detaliu
Planşe Plan Încadrare în Prevederi
Planşe Reglementări Urbanistice

Anunţ public privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE SPAŢII SERVICII (COMERŢ), PRESTĂRI SERVICII», în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 46, Parcela 64.

Memoriu pentru obţinerea Avizului Prealabil de Oportunitate
Cerere pentru emiterea Avizului de Oportunitate iniţiere PUZ – Badea Dumitru

Anunţ public privind aprobarea documentației de PUD pentru «CONSTRUIRE APART HOTEL», amplasat în municipiul Buzău, strada Unirii, nr. 303.

Memoriu Plan Urbanistic de Detaliu
Planșe PUD

Răspuns Țigău Nicolae
Răspuns S.C. Modus COM S.R.L.
Răspuns S.C. BEST PIT STOP WASH S.R.L. și S.C. GOLDEN AUTOSPA S.R.L.

Anunţ public în vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER» în intravilanul municipiului Buzău, str. Aleea Sporturilor, nr.12 A.

Memoriu justificativ
Planșa A1 – Încadrare în zonă
Planșa A2 – Situația existentă
Planșa A3 – Permisiuni și restricții
Planșa A4 – Mobilare urbană
Planșa A6 – Proprietate terenuri

Anunţ public privind aprobarea documentației de elaborare PUZ, pentru «CONSTRUIRE LOCUINȚE» pe teren intravilan din municipiul Buzău, str. Depozitului, nr. 9 și nr. 13.

Memoriu general PUZ
Planșe PUZ – Construire Locuințe Generale – Număr total locuințe înșiruite (10 locuințe)
Planșe Bilanț Teritorial General

Anunţ public privind aprobarea documentației de PUD pentru «CONSTRUIRE BRASERIE CU LINIE DE AUTOSERVIRE» amplasată în municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 4 (fostă Democrației, nr.6).

Memoriu justificativ
Planşe reglementări urbanistice
Planşe reglementări edilitare

Anunţ public privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE SPAŢII DE PRODUCŢIE ŞI CIMITIR, TARLA 23, PARCELA 141-142, PEPINIERA BUZĂU» în intravilan din municipiul Buzău, str. Răchitei, nr. 92, 92A, Tarlaua 23, Parcela 141-142.

Memoriu tehnic explicativ pentru eliberarea avizului de oportunitate
Planşe PUZ construire spaţii de producţie şi cimitir – Situaţie existentă
Planşe reglementări urbanistice

Anunţ public privind ACTUALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, iniţiat de Primăria Buzău.

Plan Urbanistic General al Municipiului Buzău

Anunţ public privind procedura de informare a publicului în etapa pregătitoare, cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE SPAȚII DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ D+P+5E CU ANEXE ŞI UTILITĂȚI» în intravilan din municipiul Buzău, str. Islazului, nr. 2A, 2D, 2E.

Memoriu tehnic explicativ pentru informare şi consultare public
Planşe reglementări urbane – Restricţii şi permisiuni
Planşe reglementări urbane – Mobilare urbană

Anunţ public privind procedura de informare a publicului în etapa pregătitoare, cu privire la intenția de elaborare pentru Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL BUNURI DE LARG CONSUM, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES, PARCARE ŞI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE» în intravilan din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132.

Memoriu studiu de oportunitate
Planşe reglementări urbane – Restricţii şi permisiuni
Planşe reglementări urbane – Mobilare urbană

Anunţ public privind aprobarea documentației pentru Plan Urbanistic Zonal pentru «COMASAREA/ALIPIREA PARCELELOR T44, P750/1, NR. CADASTRAL 65323, 65324, 65325, 65326, 65327, 65328, 65329, 65330, 65331, ÎN SCOPUL CONSTRUIRII UNEI BAZE DE PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE» în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 44, parcela 750/1.

Memoriu de prezentare – PUZ Preliminar
Planşe reglementări urbanistice – Zonificare funcţională
Planşe propuneri preliminare – Mobilare urbană

Anunţ public privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru «PUZ PENTRU SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ ID ÎN IS ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE P+10E CU ANEXE ŞI UTILITĂȚI» în intravilan din municipiul Buzău, str. Stadionului, nr. 120.

Memoriu tehnic explicativ pentru informare public
Planşe situaţie propusă
Planşe reglementări urbanistice – Mobilare urbană

Anunţ public privind aprobarea documentației pentru Plan Urbanistic Zonal pentru «INIŢIERE PUZ PENTRU SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ID (INDUSTRIE ŞI DEPOZITARE) ÎN IS (INSTITUȚII PUBLICE DE INTERES GENERAL, SERVICII, COMERȚ) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII BIROURI, SPAȚII SERVICII ŞI SPAŢII COMERCIALE» în intravilan din municipiul Buzău, str. General Grigore Baştan, nr. 6.

Memoriu justificativ
Planşe reglementări urbane – Mobilare urbană

Anunţ public privind elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru «CONSTRUIRE IMOBIL SERVICII MEDICALE AMBULATORIU P+3» în intravilan din municipiul Buzău, str. Nicolae Titulescu, nr. 18.

Plan urbanistic de detaliu
Planşe reglementări urbanistice
Răspuns consultare publică pentru documentaţii urbanistice
Descarcă îndreptare eroare materială

Anunţ public privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ŞI PARCAJE SUBTERANE ŞI SUPRATERANE S2+S1+P+10E» în intravilan din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1.

Memoriu de prezentare
Planşe reglementări urbanistice
Răspuns proiectant
Îndreptare eroare materială
Plan parcare şi acces pentru documentaţie PUZ

Anunţ public privind demararea procedurii pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației Planului Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL», în intravilan din municipiul Buzău, General Grigore Baştan Cazarma 3177 Lot 2.

Memoriu de prezentare + Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. – Cimitir Micro XIV
Planșe încadrare în zonă + încadrare în PUG
Planșe reglementări urbanistice
Răspuns probleme PUZ

Anunţ public privind decizia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău de încadrare a Planului Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL ŞI ÎMPREJMUIRE LA LIMITA DE VECINĂTATE IMOBIL 3177», cu amplasamentul în municipiul Buzău, str. Gen. Grigore Baștan Cazarma 3177 – Lot 2, fără evaluare de mediu şi fără evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, titular UAT MUN. BUZĂU.

Anunţ public privind demararea procedurii pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE CU PARTER COMERCIAL ŞI PARCAJ SUBTERAN S+P+8» în intravilan din municipiul Buzău, str. Bistriței, nr. 24-26.

PUZ planșă reglementări 

Documentaţie pentru eliberarea avizului de oportunitate

Anunț public privind depunerea primei versiuni a planului la A.P.M. Buzău în vederea obținerii avizului de mediu cu privire la «Construire cimitir municipal și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177» cu amplasamentul în municipiul Buzău, str. Gen. Grigore Bastan Cazarma 3177 – Lot2.

Anunț public privind demararea procedurii pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ÎNALTE, PARCARE SUBTERANĂ ȘI DOTĂRI AFERENTE (LA PARTER SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII)» în intravilan din municipiul Buzău, str. Aleea Căprioarei, nr. 2.

Proces verbal privind ședința de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal «Proiect Autorizație Construire Aparthotel cu Spațiu Comercial la Parter» în intravilan din municipiul Buzău, str. Ostrovului, nr. 1, inițiat de SC SCANDO SRL cu sediul social în Buzău.

Anunț public privind demararea procedurii pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL OPTIMED D+P+5E ȘI ÎMPREJMUIRE» în intravilan din municipiul Buzău, str. Gării, nr. 3.

Anunț public privind demararea procedurii pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației PUZ, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE STRUCTURĂ DE CAZARE CU ANEXE ȘI UTILITĂȚI» în intravilan din municipiul Buzău, str. Republicii, nr. 4.

Anunț public privind finalizarea propunerilor preliminare în vederea aprobării documentației de Plan Urbanistic Zonal pentru «PROIECT AUTORIZAȚIE CONSTRUIRE APARTHOTEL CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER» în intravilan din municipiul Buzău, str. Ostrovului, nr.1.

Proces verbal privind ședința de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PARTER CU ELABORARE PUZ” intravilan in municipiul Buzău, strada Chiristigii, nr. 1, LOT 2, nr. cadastral 68212, inițial de domul Iovan Stefan.

Proces verbal privind ședința de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal „PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRASINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE” pe teren intravilan domeniu public din municipiul Buzău, inițiat de UAT municipiul Buzău

Proces verbal privind ședința de dezbatere publică pentru documentația de urbanism, etapa elaborării propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE SPAȚII ORGANIZARE EVENIMENTE, STRUCTURĂ CAZARE ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE” în intravilan din municipiul Buzău, Tarla 24, Parcela 1, inițiat de SC AURONINI TRICOT SRL.

Anunț public privind demararea procedurii pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației «MODIFICARE ZONA FUNCTIONALĂ DIN L 1 C ȘI L 1 D ÎN IS+ID, ÎN VEDEREA UNEI ZONE DE SERVICII ȘI PRODUCTIE» în intravilan din municipiul Buzău, Șoseaua Nordului – ON 2.

Anunț public privind demararea procedurii pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației «CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER» în intravilan din municipiul Buzău, str. Aleea Sporturilor, nr. 12A.

Anunț public privind demararea procedurii pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației «CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PARTER CU ELABORARE PUZ» intravilan municipiul Buzău, strada Chiristigii, nr. 1, LOT 2, nr. cadastral 68212.

Anunț public privind demararea procedurii pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal pentru «PUNERE iN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRASINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPATIU DE RECREERE» pe teren intravilan domeniu public din municipiul Buzău, categorie de folosință drum, în suprafața de 28.905 mp mp.

PUZ planșă reglementări 

Anunț public privind demararea procedurii pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE SPAȚII ORGANIZARE EVENIMENTE, STRUCTURĂ CAZARE ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE» intravilan municipiul Buzău T24, P1. nr. cadastral 69012.

Anunț public privind demararea procedurii pentru aprobarea documentaţiei de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenţia de elaborare PUZ, pentru «ANSAMBLU REZIDENTIAL – ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE 28,5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZAU» pe teren intravilan din municipiul Buzău, pe o suprafaţă parţială din Tarlaua 33.

T33 – 1
T33 – detalii

Anunț public privind finalizarea propunerilor preliminare și aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE SERĂ FLORI, BIROURI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN» intravilan municipiul Buzău T24, P163.

pagina editata la data de mart. 11, 2021 @ 15:38

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading