curriculum vitae

 

 

                                                       

Informaţii personale

 

Nume

 

APOSTU IONUȚ SORIN

Adresă

 

 

Telefon

 

 

Fax

 

 

E-mail

 

 

 

Naţionalitate

 

romβnă

 

Data naşterii

 

31.01.1977

 

 

Experienţa profesională

• Perioada

 

Iunie  2016- prezent

• Numele şi adresa angajatorului

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  BUZAU

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

Institutii publice

• Funcţia sau postul ocupat

 

Viceprimar

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Administrație

 

 

Experienţa profesională

• Perioada

 

Noiembrie 2012-  Mai  2016

• Numele şi adresa angajatorului

 

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZAU

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

Institutii publice

• Funcţia sau postul ocupat

 

Director executiv

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Protecția mediului/servicii deconcentrate

 

 

 

Experienţa profesională

• Perioada

 

Octombrie 2012- Noiembrie 2012

• Numele şi adresa angajatorului

 

MINISTERUL MEDIULUI

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

GUVERNAMENTAL

• Funcţia sau postul ocupat

 

CONSILIER

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Consiliere Resurse Umane si Relatii Publice

 

 

 

Experienţa profesională

• Perioada

 

Martie 2011- Septembrie 2012

• Numele şi adresa angajatorului

 

SC MM EXPERT MEDIA SRL-INFOBUZ TV

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

Televiziune-agenție publicitate

• Funcţia sau postul ocupat

 

Director general

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Administrare societate

 

 

• Perioada

 

Septembrie 2007-martie 2011

• Numele şi adresa angajatorului

 

SC STRADA TRUST PRESS SRL-Cotidianul STRADA

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

Presa scrisa-tipografie

• Funcţia sau postul ocupat

 

Director general

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Administrare societate

 

 

• Perioada

 

Septembrie 2006-septembrie 2007

• Numele şi adresa angajatorului

 

SC ROM MEDIA SRL-TV BUZAU

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

televiziune

• Funcţia sau postul ocupat

 

Director general

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Administrare societate

                       

• Perioada

 

Iulie 2003-septembrie 2006

• Numele şi adresa angajatorului

 

SC OPINIA SA-cotidianul OPINIA

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

Presa scrisa

• Funcţia sau postul ocupat

 

Redactor șef

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Editarea ziarelor

                       

• Perioada

 

Noiembrie 2001-iulie 2003

• Numele şi adresa angajatorului

 

SC OPINIA SA-cotidianul OPINIA

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

Presa scrisa

• Funcţia sau postul ocupat

 

Redactor șef-adjunct

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Editarea ziarelor

           

• Perioada

 

Martie 1998-noiembrie 2001

• Numele şi adresa angajatorului

 

SC OPINIA SA-cotidianul OPINIA

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

Presa scrisa

• Funcţia sau postul ocupat

 

Redactor

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

reporter

                                        

• Perioada

 

Iulie 1998-octombrie 2002

• Numele şi adresa angajatorului

 

SC LIBERTATEA SA- cotidianul LIBERTATEA

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

Presa scrisa

• Funcţia sau postul ocupat

 

Reporter corespondent

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Corespondențe

                                 

• Perioada

 

Septembrie 1996-martie 1998

• Numele şi adresa angajatorului

 

Școala cu clasele I-VIII Vintilă Vodă, jud. Buzău

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 

educație

• Funcţia sau postul ocupat

 

ξnvățător

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

ξnvățător

 

 

 

 

Studii şi cursuri de specialitate

• Perioada

 

1998-2003

• Numele şi tipul instituţiei de ξnvăţămβnt

 

Facultatea de Filosofie si Jurnalistica, Universitatea „Spiru Haret” Bucuresti

• Principalele subiecte şi calificări ξnsuşite

 

Licențiat ξn filosofie și jurnalistică

• Numele calificării primite

 

profesor

• Nivelul ξn cadrul clasificării naţionale

 

Diplomă de licență

 

• Perioada

 

1991-1996

• Numele şi tipul instituţiei de ξnvăţămβnt

 

Școala Normală SPIRU C HARET Buzău

• Principalele subiecte şi calificări ξnsuşite

 

Diplomă Bacalaureat

• Numele calificării primite

 

ξnvățător

• Nivelul ξn cadrul clasificării naţionale (dacă este cazul)

 

 

 

Studii medii (5 ani)

• Perioada

 

1998

• Numele şi tipul instituţiei de ξnvăţămβnt

 

Inspectoratul Scolar Judetean

• Principalele subiecte şi calificări ξnsuşite

 

Grad didactic definitiv

• Numele calificării primite

 

Invatator/profesor definitiv

• Nivelul ξn cadrul clasificării naţionale

 

Examen definitivat

 

Aptitudini şi competenţe

personale

 

                                                                               

2015 - Diploma EXPERT FONDURI STRUCTURALE  2014-2020

 

2014 - Diploma  MANAGER PROIECT  2014-2020

                                                                               

          2011 - Sinaia, seminar  organizat de Ministerul Administrației și Internelor- Organizația Internațională pentru Migrație-, „Migrația ξn perspectiva aderării la spațiul Schengen”

 

        2010 - Bucuresti,  trainig  organizat de Academia de Afaceri și Comunicare, „PR  Consultant Structural Founds”

 

  1999 - Brasov,  curs  organizat de Freedom House, „Design mass-media” si „Marketingul tirajelor”

 

Limba maternă

 

romβnă

 

                 Limbi străine cunoscute

 

 

Limba Franceza-excelent

Limba Engleza-satisfacător

 

Aptitudini şi competenţe

sociale

 

 

Spirit de echipa, motivare, spirit creativ, abilitati excelente de comunicare

 

Aptitudini şi competenţe

organizaorice

 

 

Abilităti de leadership, capacitate de sinteza si analiză, capacitati decizionale

 

Aptitudini şi competenţe

tehnice

 

 

Utilizare Calculator Quark Xpress, Microsoft Office- Word, Excell, Adobe Photoshop, SONY VEGAS,

 

Aptitudini şi competenţe

artisitice

 

 

literatură

 

Alte aptitudini şi competenţe

 

 

CONSULTANTA PROIECTE EUROPENE , CONSULTANTA POLITICA, RELATII PUBLICE; CONSULTANTA PROTECTIA MEDIULUI

 

Permis de conducere

 

Categoria B

 

Informaţii suplimentare