Anunț privind rezultatul final al concursul/examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț

Loading