Anunț privind rezultatul probei de interviu susținut în data de 21.06.2024 , la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț

Loading