Anunț public

În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoștință că PICO DO PRODEXIM S.R.L., cu sediul social în Mun. Buzău, Șoseaua București, nr. 1A, jud. Buzău, a demarat procedura pentru aprobarea documentației de PUD pentru „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA ȘI IMPREJMUIRE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, ORGANIZARE ȘANTIER“, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, Bd. Unirii, nr. 192, tarlaua 32, jud. Buzău.

Descarcă anunț public
Descarcă memoriu PUD
Descarcă mobilare urbană
Descarcă încadrare în teritoriu
Descarcă reamenajare acces carosabil pe lot

Loading