În vederea implicării publicului cu privire la intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), vă aducem la cunoştinţă că S.C. CONSOLID TCSB S.R.L., cu sediul în Mun. Buzău, str. Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu, nr. 3, camera 13, jud. Buzău, a demarat etapa pregatitoare de informare a publicului a Planul Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE (18 CORPURI CLĂDIRE) CU FUNCȚIUNI CONEXE: PARCAJE SUBTERANE ȘI SUPRATERANE (1 CORP CLĂDIRE), CREȘĂ (1 CORP CLĂDIRE), SPAȚIU COMERCIAL (1 CORP CLĂDIRE) CU REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM P+6E ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE“ în intravilanul municipiului Buzău, str. Unirii, nr. 240, jud. Buzău

Descarcă anunț public

Reglementări urbanistice 

Încadrare în teritoriu

Reglementări urbanistice Final

Memoriu 

Loading