În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării propunerilor unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoştinţă că TRIBUNALUL BUZĂU cu sediul social în Mun. Buzău, str. Arhitect Petre Antonescu, nr. 4, cod poștal 12018, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de P.U.D. pentru: „AUTORIZARE CONSTRUIRE SEDIU JUDECĂTORIA BUZĂU”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, bd. Gării, nr. 8, nr. cad. 68049.

Descarcă anunț public

Încadrare în teritoriu

Reglementări urbanistice

Posibilități de mobilare urbană

Memoriu

Loading