Informare publică PUD General Membrane

În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoştinţă că S.C. GENERAL MEMBRANE S.A.  cu sediul social în Mun. Buzău, Șoseaua Constanței, nr. 16, 18 și 20, jud. Buzău, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de PUD pentru: „CONSTRUIRE  FABRICĂ DE PRODUCȚIE POLISTIREN EXPANDAT CASETAT CU MEMBRANĂ BITUMINOASĂ”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, Șoseaua Constanței (fostă Șoseaua Pogonele), nr. 18.

Consultarea documentației P.U.D. se poate face pe site-ul www.primariabuzau.ro, secţiunea Urbanism – Anunţuri publice privind documentaţii de urbanism. Observațiile sau propunerile vor fi transmise prin poştă (Primăria Buzău, P-ţa. Daciei, nr.1) sau on-line (cristina.stoicescu@primariabuzau.ro), până la data de 03.05.2021. Răspunsul la observaţiile transmise va fi afişat pe pagina de internet a Primariei Municipiului Buzău – www.primariabuzau.ro – în perioada: 03.05.2021 – 18.05.2021.

Încadrare în teritoriu

Reglementări

Mobilare urbană

Memoriu PUD

Anunț complet

Loading