Şedinţa extraordinară – 02.09.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru miercuri, 02 septembrie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 02.09.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 02 septembrie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 225 din data de 24.08.2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Șerban Nicolae, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 226 din data de 24.08.2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Vlad George Aurelian, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 228 din data de 24.08.2020 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Costache Florin

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 229 din data de 24.08.2020 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Rusu Viorica Veronica

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 231 din data de 25.08.2020 privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 222 din data de 19.08.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul investiții „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ”IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU”

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 233 din data de 25.08.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Horticolei din Municipiul Buzău”

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 223 din data de 20.08.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918 și strada Iazul Morilor din Municipiul Buzău”

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 235 din data de 26.08.2020 privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău și numirea unui consiliu de administrație provizoriu

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 224 din data de 21.08.2020 privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. și numirea unui consiliu de administrație provizoriu

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 232 din data de 25.08.2020 privind modificarea și completarea Anexei nr. 4 respectiv a Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 236 din data de 27.08.2020 privind aprobarea Modalității de atribuire a serviciului public, de alimentare cu energie termică precum și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public, de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 237 din data de 27.08.2020 de revocare a dreptului de administrare al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău cu privire la bunurile de retur, de natura domeniului public, excepția dreptului de administrare asupra bunurilor realizate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău prin derularea creditului B.E.R.D., aprobat prin O.G. nr. 38/1997 pentru ratificare Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea ”Proiectului privind conservarea energiei termice”, semnat la Londra la 13 aprilie 1997

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 230 din data de 24.08.2020 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe de necesitate – tip container, situată în strada Depozitului, nr. 9, aflată în domeniul public al municipiului Buzău

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 227 din data de 24.08.2020 privind aprobarea contractului de donație a unor bunuri sub condiție suspensivă perfectat între Societatea Comercială INTEGRAL S.A. Buzău și Municipiul Buzău

 

Loading