Ședință extraordinară – 31.10.2019

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru joi, 31 octombrie 2019, ora 13:00.

Proces verbal ședință CLM din 31.10.2019.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 31 octombrie 2019:

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 344 din data de 25.10.2019 privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 349 din data de 28.10.2019 DE APROBARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE DIN CADRUL PROIECTULUI: ,,LUCRĂRI ÎNTREȚINERE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT”.
  3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 350 din data de 28.10.2019 DE APROBARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE DIN CADRUL PROIECTULUI: ,,Lucrări de reparații la unitățile de învățământ”.
  4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 343 din data de 25.10.2019 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 298/21 octombrie 2019 – privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociați URBIS-SERV S.R.L. Buzău și TRANS BUS S.A. Buzău.
  5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 347 din data de 25.10.2019 privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociați URBIS-SERV S.R.L. Buzău și TRANS BUS S.A. Buzău.
  6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 346 din data de 25.10.2019 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ADIACENT PARCULUI TINERETULUI.
  7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 348 din data de 28.10.2019 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE WDP INDUSTRIAL PARK BUZĂU, UNITATE PENTRU DEPOZITARE CU ANEXE ADMINISTRATIVE, TEHNICE , ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BAZIN RETENȚIE APĂ PLUVIALĂ, SEMNALISTICĂ, AMENAJARE SPAȚII VERZI PLANTATE, AMPLASARE TOTEM ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”.

Loading